Care sunt persoanele care pot încasa pensia de urmaș

12.11.2020
Care sunt persoanele care pot încasa pensia de urmaș

Pensia de urmaș este un ajutor pe care îl primesc copiil celui decedat sau soțul supraviețuitor, în anumite condiții. Ajutorul a fost majorat cu 25% de la 1 ianuarie pentru o anumită categorie.  Astfel, pensia de urmaș se va oferi în mărime 75%. Află care sunt persoanele care pot încasa pensie de urmaș, ce condiții trebuie să îndeplinească acestea și de ce acte ai nevoie pentru a obține acest ajutor.

Tot ce trebuie să știi despre pensia de urmaș

Pensia este de mai multe feluri. Articolul nr. 46 spune că pensiile nu se pot cumula, ceea ce înseamnă că o persoană poate beneficia de un singur tip de pensie:

 • Pensia pentru limita de vârstă;
 • Pensia anticipată;
 • Pensia de urmaș;
 • Pensie de invaliditate.

Conform legislației în vigoare, persoanele care pot beneficia de pensia de urmaș sunt copiii și soțul supraviețuitor, în anumite conditii. Astfel, cel decedat trebuie să fi fost pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

În cazul copiilor, aceștia pot primi pensie de urmaș în următoarele situații:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă această invaliditate a apărut în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la primele două condiții.

Pentru a nu pierde acest ajutor, începând de la 1 octombrie, copiii trebuie să facă dovada continuării studiilor și să transmită caselor teritoriale de pensii adeverințele emise în acest sens de către instituțiile de învățământ.

În cazul soților, supraviețuitorul ar dreptul la pensie de urmaș pe tot parcursul vieții sale, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă mariajul lor a durat mai puțin de 15 ani, dar mai mult de 10, vor beneficia de acest ajutor, însă el se va diminua. Va primi cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Există și excepții. Soțul supraviețuitor poate primi pensia de urmaș pe tot parcursul vieții sale, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Acte necesare

Actele necesare pentru dosarul de pensie de urmaș sunt:

Articolul continua dupa publicitate
 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original  şi copie;
 • • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
 • • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
 • • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.