Celebritățile solicită liderilor lumii să combată inegalitatea de gen