Iată de ce se schimbă clima pe Pământ

30.04.2015
Iată de ce se schimbă clima pe Pământ

Clima Pământului se schimbă de la un an la altul, iar din păcate pentru omenire, acest lucruru este ireversibil.

Orbita Pământului în jurul Soarelui nu este circulară, ci în formă de elipsă cu distanţe variabile faţă de Soare. Această orbită poate avea mici variaţii de-a lungul sutelor de milioane de ani. Câteodată este aproape circulară, cu o distanţă egală faţă de Soare, dar poate fi şi cu o formă eliptică alungită, astfel încât distanţa faţă de Soare poate varia, deci şi intensitatea energiei captate poate varia.

Pământul se roteşte în jurul unei axe, cea care uneşte polul nord cu polul sud, cu un unghi de înclinaţie. Atunci când unghiul de rotaţie al pământului creşte verile devin mai călduroase, iar iernile mai friguroase. Acest unghi se modifică într-o perioadă de 41.000 de ani de la 22.1 grade la 24.5 grade după care revine iar la rotaţia iniţială.

De-a lungul timpului plăcile tectonice au modificat suprafaţa planetei, astfel continentele fiind într-o continuă mişcare, aflându-se în diferite poziţii ale globului în diferite perioade de timp. De exemplu, acum 300 de milioane de ani Europa se afla în zona ecuatorială şi climatul era mult mai călduros. Mişcările plăcilor tectonice duc la formarea munţilor şi a vulcanilor, alte elemente care pot modifica clima.

Gazele cu cel mai ridicat efect de seră din atmosferă sunt: dioxidul de carbon, metanul, ozonul şi vaporii de apă. Dintre toate aceste elemente, vaporii de apă au rolul cel mai semnificativ în reţinerea căldurii în atmosferă. Aceste gaze crează un efect de seră, captând radiaţia solară, şi menţinând temperatura crescută. Şi astfel clima are de suferit.