Connect with us
Legea pensiilor. Toți pensionarii trebuie să știe asta. Când te poți pensiona mai devreme

Economic

Legea pensiilor. Toți pensionarii trebuie să știe asta. Când te poți pensiona mai devreme

Conform noii Legi a pensiilor, bărbații au posibilitatea de a se pensiona cu 5 ani mai devreme față de vârsta standard, însă numai dacă au îndeplinit un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Acte necesare pentru pensia anticipată:

cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;

carnetul de muncă (original si copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă;

adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situația în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de munca;
adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă;

procura specială pentru mandatar acolo unde este cazul;

alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, de la data la care sunt îndeplinite condițiile de pensionare, pensia abordându-se de la data încetării calității de asigurat.

Formula de calcul a pensiilor se modifică. Apare un element nou

Ce perioade asimilate nu se iau în calcul la stabilirea stagiului de cotizare

Nu se iau în calcul situațiile în care asiguratul:

a beneficiat de pensie de invaliditate;

a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diploma;

a satisfăcut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului in vârsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenți de politie sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publica și siguranța națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.

Adrian Vrauko este project managerul site-ului huff.ro Contact: adrian@huff.ro

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Economic

To Top