Connect with us
Inscrierile pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2016 incep pe 30 mai, iar probele debuteaza pe 13 iunie. Consulta aici Calendar Bac 2016!

Știri

Calendar BAC 2016. Cand incep inscrierile si probele la Bacalaureat 2016

Calendar Bac 2016. Inscrierile la Bacalaureat 2016 au loc in intervalul 30 mai – 3 iunie 2016, urmand ca probele orale si cea de evaluare a competentelor digitale sa se desfasoare in intervalul 13 iunie – 1 iulie 2016. Prima proba scrisa, cea la limba si literatura romana, are loc pe 4 iulie 2016.

Afisarea rezultatelor va avea loc pe 12 iulie 2016, iar tot in aceasta zi pot fi depuse contestatiile. Rezultatele finale la Bac 2016 se afiseaza pe 16 iulie 2016.

Calendar Bac 2016.  Sesiunea iunie – iulie Bacalaureat 2016. Probe Bac 2016, sesiune de vara

30 mai – 3 iunie 2016: Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016: Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 – 15 iunie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A

15 – 17 iunie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B

21 – 24 iunie 2016: Evaluarea competentelor digitale – proba D

27 iunie – 1 iulie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C

4 iulie 2016: Limba si literatura romana – proba E) a) – proba scrisa

5 iulie 2016: Limba si literatura materna – proba E) b) – proba scrisa

6 iulie 2016: Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisa

8 iulie 2016: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E) d) – proba scrisa

12 iulie 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)

12 iulie 2016: Depunerea contestatiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2016: Rezolvarea contestatiilor

16 iulie 2016: Afisarea rezultatelor finale

Cei care vor sa sustina examenul de Bac 2016 in toamna se pot inscrie in intervalul 18-22 iulie 2016, urmand ca prima proba orala sa se desfasoare pe 16 august. In ceea ce priveste probele scrise, acestea incep pe 22 august si se incheie pe 26 august 2016. Primele rezultate se afiseaza pe 29 august 2016, odata cu depunerea de contestatii. Rezultatele finale vor fi disponibile pe 1 septembrie.

Vezi si: Dezastru la SIMULARE BAC 2016. Edu.ro: Doar 38% dintre elevi au luat note de promovare

Calendar Bac 2016.  Sesiunea august – septembrie Bacalaureat 2016. Probe Bac 2016, sesiune de toamna

18 – 22 iulie 2016: Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A

16-17 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B

17-19 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C

18-19 august 2016: Evaluarea competentelor digitale – proba D

22 august 2016: Limba si literatura romana – proba E) a) – proba scrisa

23 august 2016: Limba si literatura materna – proba E) b) – proba scrisa

24 august 2016: Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisa

26 august 2016: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E) d) – proba scrisa

29 august 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31 august 2016: Rezolvarea contestatiilor

1 septembrie 2016: Afisarea rezultatelor finale

Conform metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei si publicata pe site-ul edu.ro, comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti iau toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale,pentru asigurarea dotariituturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupaincheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda oriin cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din centrul respectiv.

Daca, in urma verificarilor mentionate anterior se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

Calendar Bac 2016. Metodologie si desfasurare Bacalaureat 2016

Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile mentionate mai sus.

Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

In procesul de evaluare a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza.

In cazul in care se constata o diferenta mai mare de 0,50 puncte intre notele acordate de cei doi evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare. Sub nota semneaza cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

In cazul in care Comisia Nationala de Bacalaureat decide ca evaluarea lucrarilor dintr-un judet/Municipiul Bucuresti sa se faca in alt judet, transportul lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti in judetul desemnat de Comisia Nationala de Bacalaureat pentru evaluarea initiala a acestora si invers, precum si consemnarea in catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati la examenul national de bacalaureat, se fac in conformitate cu procedura elaborata de Comisia Nationala de Bacalaureat.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate mai sus in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop, nu vor fi primiti in examen.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea, sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

Candidatii care incalca regulile mentionate vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacaau fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Incalcarea regulilor mentionate mai sus va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

Dupa parcurgerea acestor pasi, candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile metodologice si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate are drept consecinta masurile detaliate mai sus.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Știri

To Top