Concurs Lucifer sezonul 6 și 7 – regulament

08.06.2020

Castigatorii conrusului Lucifer au fost extrasi conform regulamentului și postati pe pagina Stiri24 Facebook si Instagram, pagina organizatoare.

Castigatorul este

 

REGULAMENT CONCURS:  Lucifer Sezonul

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii „ 3Lucifer Sezonul 4” este AIR24 GATE SRL, DENUMITA IN CONTINUARE Huff.ro, cu sediul în Liviu Rebreanu 46-58, SECTOR 3, Bucureşti, România, CUI RO38632845. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.huff.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Netflix.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „3 MILIOANE” se desfăşoară în perioada 8-12 iunie 2020, pana la ora 23:59 pe site-ul huff.ro, articol denumit „Concurs Lucifer – Poți câștiga unul din cele 10 conturi de Netflix pe 1 an!”

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Participanții trebuie să răspundă în comentarii pe site-ul huff.ro la articolul „Concurs Lucifer – Poți câștiga unul din cele 10 conturi de Netflix pe 1 an!

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul https://random.org.

Premiile se vor acorda in ordinea tragerii la sorti.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în:

10 conturi de Netflix pentru 1 an, acordate celor 10 câștigători trași la sorți.

5 CONTURI DE NETFLIX pentru un grup privat pe https://discord.com/

1 cont de Netflix pe HUFF.ro Facebook

1 Cont pe Facebook grup privat

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email concurs@huff.ro. Premiile nu pot fi convertite în bani.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, HUFF.ro îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de concurs.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor HUFF.ro precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

HUFF.ro va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs nu vor fi păstrate.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.huff.ro.