Connect with us

Știri

Protocolul dintre SRI şi Parchetul General a fost DESECRETIZAT

Protocolul de cooperare încheiat între SRI şi Parchetul General prevede modul în care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranţă naţională, operaţiunile de interceptare audio-video.

Dar şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere operativă şi investigaţii informative.

Astfel, documentul stipulează că solicitarea, prelungirea şi încetarea mandatului prevăzut de art.20-22 din Legea nr.535/2004 şi eliberat în temeiul art.3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României se face potrivit dispoziţiilor legale.

În situaţiile în care se impune desfăşurarea şi a altor activităţi decât cele autorizate prin mandatul anterior, SRI poate propune, în scris şi motivat, procurorului general completarea mandatului potrivit nevoilor impuse de evoluţia ameninţărilor ce constituie temeiul legal al acestuia.

Protocolul mai prevede că, pentru valorificarea momentelor operative, în situaţii deosebite, schimbul de informaţii se poate face şi cu privire la alte cauze, după obţinerea aprobării verbale a şefilor celor două instituţii sau a înlocuitorilor legali ai acestora, urmând ca, în termen de 24 de ore, să fie transmise, spre aprobare, la nivelul celor două instituţii, documentele necesare.

Parchetul poate solicita SRI „efectuarea unor verificări tehnice, cu privire la identitatea titularului postului telefonic propus a fi interceptat, starea de funcţiune a postului, precum şi la existenta condiţiilor tehnice necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor autorizaţiei, iar SRI „va efectua verificări în evidenţele specifice a unor date apărute în procesul de realizare a interceptărilor efectuate în baza actelor de autorizare”.

Conform protocolului, SRI va asigura înregistrarea comunicărilor sau convorbirilor rezultate din interceptare pe suporţi de date înseriaţi, puşi la dispoziţie de procuror, precum şi trimiterea acestora Parchetului sau parchetelor teritoriale.

În plus, SRI va asigura transcrierea comunicărilor sau convorbirilor considerate relevante, iar ulterior, la solicitarea scrisă a procurorului, Serviciul poate asigura redarea altor convorbiri, selectate din traficul înregistrat.

„Solicitarea trebuie să conţină numărul actului de autorizare, criteriul de interceptare (număr post telefonic, serie IMEI a terminalului mobil, adresa IP, frecvenţa radio).

Data şi ora efectuării convorbirii sau comunicării. În vederea desfăşurării acestor activităţi, Parchetul sau parchetele teritoriale vor transmite Serviciului suporţii de date conţinând înregistrările menţionate la alin.(1). (…)

Pentru utilizarea pe momente operative a echipamentelor mobile din dotare, în vederea identificării şi localizării persoanelor urmărite, ce utilizează terminale mobile, Parchetul sau parchetele teritoriale transmit unităţii specializate a Serviciului actele de autorizare emise potrivit legii, ce vor cuprinde şi dispoziţia de interceptare şi înregistrare a convorbirilor (…).

Parchetul sau parchetele teritoriale pot solicita, în scris, Serviciului stabilirea istoricului poziţiei geografice şi caracteristicile tehnice (IMSI, IMEl) ale terminalului mobil, în condiţiile legii speciale.

Pentru asigurarea derulării cu operativitate a activităţilor de punere în executare a actelor de autorizare emise, unitatea specializată din cadrul Serviciului va desemna un ofiţer de legătură cu Parchetul. Atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, din cadrul structurilor corespondente ale direcţiilor judeţene de informaţii”, se mai spune în document.

Un alt capitol din protocol se referă la cooperarea SRI cu DNA în domeniul interceptărilor.

Astfel, la art. 39 se stipulează că SRI acordă sprijin tehnic pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce revin Direcţiei Naţionale Anticorupţie – structura centrală, cu privire la punerea în aplicare a actelor de autorizare eliberate în temeiul art.91 (1) – 91 (5) din Codul de procedură penală.

„Sprijinul tehnic constă în transmiterea semnalului, managementul şi întreţinerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de la centrele de interceptare ale Serviciului spre spaţiile destinate Direcţiei.

Recepţionarea semnalului şi transcrierea conţinutului comunicaţiilor interceptate se efectuează de către Direcţie. Implementarea aplicaţiilor specifice pe terminalele de exploatare tehnică aflate în proprietatea/administrarea Direcţiei, întreţinerea şi depanarea echipamentelor de criptare se efectuează de Serviciu, prin unitatea specializată.

Reţelele LAN aferente spaţiilor destinate beneficiarului vor fi implementate de către Serviciu, cu suportarea cheltuielilor de către Direcţie. Sunt interzise orice intervenţii software constând în testări de aplicaţii, modificarea softului existent şi altele asemenea, asupra sistemului informatic.

Tentativele de intruziune în bazele de date ale sistemului, dincolo de limita admisă prin drepturile de acces, atrag după sine decuplarea de la sistem.

Remedierea deranjamentelor hardware apărute în procesul de exploatare tehnică la echipamentele din spaţiile destinate Direcţiei va fi efectuată de cadre specializate ale Serviciului, iar în cazul înlocuirii unor componente, cheltuielile vor fi suportate de către aceasta.

Deranjamentele software ale aplicaţiei specifice vor fi eliminate de specialiştii Serviciului, la solicitarea Direcţiei.

Serviciul va aplica terminalelor şi LAN-urilor configurate în spaţiile destinate Direcţiei politicile, strategiile şi procedurile de securitate şi protecţie implementate în reţelele proprii de transmisii de date”, se arată în document.

Un capitol distinct al protocolului se referă la operaţiunile SRI de interceptare audio-video.

La cererea scrisă a Parchetului sau a parchetelor teritoriale, SRI efectuează operaţiuni tehnice audio/video, în baza actului de autorizare emis de instanţa de judecată sau de procuror, pe momente operative, în cazuri concrete, numai prin intermediul ofiţerilor de legătură desemnaţi de Serviciu.

Aceste activităţi vor fi realizate de unitatea specializată, cu aprobarea directorului SRI şi numai în cazurile prevăzute în art.2 din protocol.

Acţiunile audio/video vor fi executate de unitatea specializată a Serviciului sau de direcţiile judeţene de informaţii, sub coordonarea procurorului de caz, în baza unui ‘Plan comun de acţiune’, întocmit de reprezentanţi desemnaţi ai celor două părţi şi aprobat de şeful unităţii specializate a Serviciului sau de şefii direcţiilor judeţene de informaţii.

În legătură cu executarea de către SRI a activităţilor de supraveghere operativă şi investigaţii informative, acestea se desfăşoară la solicitarea scrisă a Parchetului sau a parchetelor teritoriale, în cauze complexe dintre cele prevăzute la art.2 şi numai după aprobarea solicitărilor de către adjunctul directorului care coordonează activitatea de profil.

Solicitarea de realizare a unei acţiuni de supraveghere operativă se transmite celor în drept să o aprobe, cu cel puţin 48 de ore înainte de declanşarea acesteia, timp necesar organizării în mod conspirat a dispozitivelor. Termenul de angajare a supravegherii operative este de 24 de ore.

În situaţii deosebite, termenul poate fi extins până la maxim 3 zile, indiferent de natura infracţiunilor săvârşite sau a măsurilor preventive dispuse. În situaţii excepţionale, când nu există posibilitatea emiterii, în termenul prevăzut la alin.(1), a solicitării scrise.

Când se poate executa acțiunea de supraveghere

Cu acordul verbal al prim-adjunctului directorului ori adjunctului care coordonează activitatea de profil, acţiunea se poate executa, urmând ca, în cel mult 24 de ore, să fie trimisă solicitarea scrisă, în care se vor menţiona în mod obligatoriu datele pe baza cărora s-au obţinut aprobarea„, se mai arată în protocol.

 

CITEȘTE ȘI: Parchetul General: Sunt îndeplinite condiţiile legale de DESECRETIZARE a protocolului încheiat cu SRI

Ministrul Justiției cere desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI și alte instituții. Cum explică decizia:

 

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Știri

To Top