Acte necesare buletin 2021. Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți face cartea de identitate

16.01.2021
Acte necesare buletin 2021. Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți face cartea de identitate

Află ce acte îți trebuie atunci când vrei să schimbi buletinul. Fie că ai nevoie de un buletin nou pentru că ai schimbat domiciliul, pentru că divorțezi sau este vorba de primul buletin, trebuie să fii pregătit și să știi de ce trebuie să te ocupi.

Acte necesare pentru primul buletin

Primul buletin se face la vârsta de 14 ani. Pentru prima carte de identitate trebuie să fii însoțit de părinte sau tutorele legal. Dacă părinții au domicilii diferite, mergi la poliție alături de adultul la care ai domiciliul stabilit. Actele necesare sunt:

 • certificat de naştere, în original şi copie;
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, dar şi de părinte sau reprezentant legal;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi ori al reprezentantului legal;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea de divorţ, în original şi copie;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal dovedește adresa de domiciliu, în original şi copie;
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea cărţii de identitate.

Acte necesare buletin 18 ani

Pentru buletinul de la vârsta de 18 ani, în 2021 trebuie să fii însoțit tot de părinte, deoarece el trebuie să dea o declarație scrisă în fața personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor unde se depune cererea de eliberare a buletinului.

 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • documentul ce dovedește adresa de domiciliu, în original şi copie;
 • cererea pentru eliberarea buletinului;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, ce să arate că identitatea declarată în cererea de eliberare a buletinului, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu amprentele solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea cărţii de identitate.

Acte necesare buletin pentru schimbare de domiciliu

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Actul de identitate anterior și cartea de alegător (dacă este cazul)
 • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul deces al soțului / soției decedat, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, dacă este cazul (original și copie)
 • Documentele cu care se face dovada adresei de  domiciliu (original și copie)
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate ce poate fi plătită la ghișeu

Atunci când schimbi domiciliul, trebuie să schimbi și cartea de identitate, pentru a declara unde locuiești exact. În această situație, ai nevoie de următoarele acte în 2021:

La fel ca în anii trecuți, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani; nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Potrivit unui regulament al Uniunii Europene (UE), cărțile de identitate vor trebui înlocuite de autorități până pe 3 august 2021. Astfel, românii vor avea buletine cu cip, care vor conține, printre altele, imaginea feței, o semnătură digitală și chiar și amprenta degetelor.