Connect with us
Modificări Codul Penal: Condamnații care au peste 60 de ani vor executa doar o treime din pedeapsă

Știri

Modificări Codul Penal: Condamnații care au peste 60 de ani vor executa doar o treime din pedeapsă

Schimbări importante în Codul Penal. Comisia specială pentru elaborarea legilor Justiţiei a decis, joi, la dezbaterea modificărilor aduse Codului penal, că pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani se poate aplica liberarea condiţionată dacă s-a executat jumătate din pedeapsă, în loc de două treimi cum este în prezent.

De asemenea, pentru condamnaţii care au peste 60 de ani, pentru liberarea condiţionată se impune executarea a doar o treime din pedeapsă, faţă de jumătate din aceasta, cum este în prezent, în cazul pedepselor mai mici de 10 ani.

Astfel, membrii comisiei au modificat articolul 100 referitor la condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii.

„Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; d) nu există probe din care instanţa să aprecieze că persoana condamnată nu s-ar fi îndreptat şi nu s-ar putea reintegra în societate„, prevede textul adoptat.

De asemenea, „în cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. În calculul fracţiunilor de pedeapsă se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.

În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani„, au mai stabilit membrii comisiei.

În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute pentru condamnaţii peste 60 de ani „se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.

Citește și: Tudorel Toader, despre modificarea Codurilor penale prin OUG
În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o pătrime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin o treime, când pedeapsa este mai mare de 10 ani”, mai prevede textul.

Citește și: Liviu Dragnea: „Este exclusă o ordonanță de urgență privind Codurile penale”

„Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate sau care au condus la respingerea acesteia şi, în cazul admiterii, atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat”, arată amendamentul adoptat.

Comisia specială a introdus un nou text la articolul 65

Comisia specială a mai decis introducerea unui nou text la articolul 65 referitor la Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi, care prevede că „pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii”.

Parlamentarii din comisie au modificat şi articolul 75 privind circumstanţele atenuante, prin care infracţiunile de corupţie şi cele asimilate infracţiunilor de corupţie nu mai sunt exceptate de la aplicarea circumstanţei atenuante prin achitarea prejudiciului.

Astfel, se consideră circumstanţă atenuată legală „acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei.

Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plata electronice.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Știri

To Top