Cum să obții rapid și ușor certificatul fiscal auto

22.10.2020
Cum să obții rapid și ușor certificatul fiscal auto

Cum să obții rapid și ușor certificatul fiscal auto. Certificatul de atestare fiscală este un act oficial, care demonstrează faptul că un contribuabil, persoană fizică sau juridică și-a îndeplinit toate obligațiile de plată. Este vorba despre impozite, taxe, alte sume datorate la buget. Ai nevoie de acest certificat în momentul în care vrei să-ți vinzi mașina.

Certificatul fiscal auto

Certificatul fiscal demonstrează faptul că proprietarul a plătit la zi toate obligațiile fiscale datorate administrației publice locale în raza căreia este înregistrat respectivul bun fiscal, dar și alte creanțe fiscale exigibile, inclusiv amenzile existente. Certificatul fiscal este un fel de cazier fiscal, iar pentru eliberarea lui, solicitantul trebuie să depună o cerere.

Cererea se depune personal la registratura organului fiscal competent, se poate trimite prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire.

Începând din 2017, cererea pentru eliberarea certificatului fiscal se poate trimite și online, iar documentul va fi eliberat tot online.

Pentru a obține certificatul de atestare fiscală online, o persoană fizică trebuie să completeze cererea cu următoarele date personale: nume, prenume, CNP, serie, număr de buletin etc. Pentru persoanele juridice, accesul este posibil numai pe baza unor certificate digitale calificate.

Când îl primiți

Certificatul va fi emis în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Documentul este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării în cazul persoanelor juridice, sau 90 de zile pentru persoanele fizice, dacă acestea nu desfășoară activități economice în mod independent și nu exercită profesii libere.

Pentru a obține certificatul de atestare fiscală online, o persoană fizică trebuie să completeze cererea cu următoarele date personale: nume, prenume, CNP, serie, număr de buletin etc. Pentru persoanele juridice, accesul este posibil numai pe baza unor certificate digitale calificate.

Contractele de vânzare-cumpărare care sunt întocmite fără prezentarea acestui certificat de atestare fiscală sunt nule de drept. Documentul nu este necesar însă în caz de executare silită, insolvență sau lichidare.