Model de proces-verbal predare primire. Ce trebuie să includă acesta

11.11.2020
Model de proces-verbal predare primire. Ce trebuie să includă acesta

Un proces-verbal este un înscris în care se consemnează un fapt de natură juridică sau poate fi un act cu caracter oficial în care sunt trecute pe scurt toate hotărârile și discuțiile din cadrul unei adunări. În acest document se notează cu exactitate ce s-a întâmplat în timpul unei ședințe, deciziile, subiectele de discuție și orice alte detalii importante. Procesul-verbal este de mai multe feluri, unul dintre ele fiind cel predare primire. Află ce trebuie să includă acest document și la ce se folosește/

Ce este un proces-verbal predare primire

Există mai multe tipuri de proces-verbal, unele dintre cele mai întâlnite fiind:

 • de contravenție;
 • de consemnare a unei ședințe;
 • de recepție;
 • de predare-primire servicii sau bunuri.

Procesul-verbal e predare-primire servicii sau bunuri este un document care se întocmește în situația în care este efectuată o mișcare prin care se transmit drepturi și obligații referitoare la gestiune de la cel care predă la cel care primește și invers. În acest document trebuie să fie incluse mai multe detalii precum:

 • numele unității unde se petrece această acțiune de predare-primire,
 • titlul- “Proces-verbal de predare-primire”,
 • data completă,
 • obiectul predării,
 • temeiul în baza căruia se face această operațiune,
 • numele și calitatea participanților,
 • lista completă a bunurilor/serviciilor ce fac obiectul acestui proces,
 • semnăturile: atât a celui care a predat și a celui care a primit, cât și a celui care a asistat la proces.

În cadrul acestui proces-verbal se descriu în detaliu obiectele care au fost predate și primite: denumirea lor, starea lor, cantitatea acestora, valoarea lor, scopul cu care acestea au fost predate și, implicit, primite, în funcție de scopul pentru care este întocmit.

Procesul-verbal de contravenție este cel mai întâlnit. Acesta cuprinde:

Articolul continua dupa publicitate
 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.