Declarația unică 2021. La ce adresă poți trimite online formularul electronic

15.02.2021
Declarația unică 2021. La ce adresă poți trimite online formularul electronic

Declarația unică 2021 vizează impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de cei care obțin venituri, de regulă, extra salariale. Anul acesta au intervenit câteva modificări cea mai importantă fiind cea referitoare la decalarea termenului de depunere.

Declarația unică 2021

Declarația unică este formularul prin care își declară veniturile anuale contribuabilii, persoane fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal.

În mod normal, Declarația unică trebuie depusă până la data de 15 martie a anului următor realizării veniturilor, însă, în acest an termenul limită de depunere a declarației a fost extins până pe data de 31 iulie 2019 (inclusiv).

Odată cu introducerea declarației unice, a fost prevăzut și un sistem de bonificații, pentru depunere online și/sau plata la timp sau chiar anticipată a obligațiilor fiscale.

La ce adresă poți trimite declarația unică

Declaraţia unică se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul anaf.ro, pe baza credențialelor; prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Cei care nu au un computer personal, sau nu dispun de conexiune la Internet pot folosi calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; completarea Declarației Unice; depunerea Declarației Unice.

Ce este declarația rectificativă și unde se completează

Trebuie să știți că declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă. Astfel, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior,  se poate depune o declarație rectificativă în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului.

Când rectificați declarația unică trebuie să aveți în vedere mai multe aspecte: declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată; este permisă depunerea unei singure declarații inițiale; declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole); o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.