Connect with us
Model de formular pentru declarația 230 simplificată. Cum arată și cum se completează

Economic

Model de formular pentru declarația 230 simplificată. Cum arată și cum se completează

Model de formular pentru declarația 230 simplificată. Cum arată și cum se completează această declarație care a fost simplificată de ANAF în 2020. Declarația 230 se referă la destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.

Cine depune formularul pentru declarația 230 simplificată

Formularul pentru declarația 230 se completează și se depune atât de către persoanele fizice care au
realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, cât și de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România.

Contribuabilii care își exercită opțiunea de virare a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit sau a unităților de cult, pot solicita direcționarea acestei sume pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
În această situație se completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr. ….. la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

Model de formular pentru declarația 230 simplificată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat formularul simplificat (230) pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit către entitățile non-profit sau unitățile de cult.

Formularul poate fi obținut gratuit, accesând site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro 

În formular, la Secțiunea II „Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% sau 3,5% din impozitul anual potrivit art. 79 alin. (1), art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” se va/vor bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare categoriei/categoriilor de venit realizat, după caz, pentru care se solicită direcționarea a 2% sau 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.

Model de formular pentru declarația 230 simplificată. Cum arată și cum se completează

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător Anexa.

Declarația unică 2021

În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Economic

To Top