Update: Subiecte BAC 2017 biologie vegetală și animală, anatomie, informatică, chimie organică și anorganică, fizică

30.06.2017
Update: Subiecte BAC 2017 biologie vegetală și animală, anatomie, informatică, chimie organică și anorganică, fizică

Subiecte BAC 2017 biologie vegetală și animală, anatomie  informatică, chimie organică și anorganică, fizică. Elevii de la profilele Real, Mate-info și tehnologic susțin proba la alegere din cadrul examenului de Bacalaureat 2017, vineri, 30 iunie.

UPDATE: Vezi în videoclipurile de mai jos ce s-a dat la biologie, informatică și fizică! Rezolvările, pe edu.ro, după ora 15.00.


UPDATE:  Elevii de la Real, Tehnologic, Mate-info au început deja proba la alegere a profilului și specializării. Anul acesta, elevilor nu le este permis sa iasa cu subiectele din sala de clasa. Baremul si rezolvarea subiectelor la gbiologie vegetală și animală, anatomie  informatică, chimie organică și anorganică, fizică vor fi disponibile pe site-ul ministerului, edu.ro, după ora 15.00.

Stire initiala

Ei au de ales dintre biologie vegetală sau animală, anatomie,  informatică, chimie organică sau anorganică și fizică. Cei mai mulți dintre optează pentru proba la biologie.

Candidații trebuie să se prezinte la centrele de examen până la cel târziu ora 8.30, având asupra lor un act de identitate. Examenul începe la ora 9.00, iar absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele de pe foaia de examen.

Huff.ro vă va prezenta subiectele la  biologie vegetală și animală, anatomie,  informatică, chimie organică și anorganică, fizică imediat ce acestea vor fi disponibile, dar și baremul și rezolvarea subiectelor, conform edu.ro.

Se consideră că un candidat a promovat examenul de Bacalaureat 2016 dacă a îndeplinit toate aceste condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor; a susținut toate probele scrise și a obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; obținut cel puțin media 6 (șase) la probele scrise.

Lucrările scrise ale participanților la Bac 2017 pot fi corectate în alte județe decât cele în care se susține examenul, prin decizie a Comisiei Naționale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un județ în cel desemnat și aducerea lor înapoi, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Națională de Bacalaureat.

Subiecte BAC 2017 biologie vegetală și animală, anatomie, informatică, chimie organică și anorganică, fizică

Vezi aici ce a picat anul trecut la Bacalaureat la biologie și celelalte materii!

În procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia.

Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.

În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește notă finală a lucrării.

Nota rezultată în urmă reevaluării este notă care se trece pe lucrare. Sub notă semnează cei trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei care vor fi prinși în timp ce încearcă să copieze vor fi eliminați din examen.

Citește și: Subiecte Română Bac 2017 Uman și real – Rezolvarea subiectelor

Citește și: UPDATE: Subiecte Bac 2017 Matematică – Rezolvare și barem