Subiecte simulare matematică și istorie Bac 2018 – Clasele a XI a și a XII a

21.03.2018
Subiecte simulare matematică și istorie Bac 2018 – Clasele a XI a și a XII a

Subiecte simulare matematică și istorie Bac 2018. Elevii de clasa a XI a și a XII a susțin azi simularea la proba obligatorie a profilului: matematica pentru cei de la real și tehnologic și istoria pentru cei de la profil uman.

Pentru cei de clasa a XI a va fi ultima probă din cadrul simulărilor, în timp ce pe cei din anul terminal îi așteaptă simularea la proba la alegere a profilului și specializării, pe 22 martie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Modele de subiecte la istorie și matematică pot fi consultate aici!

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Ultima probă de la simularea Bacalaureatului va fi susținută vineri doar de elevii clasei a XII-a, care au testare, la alegere, în funcție de profil și specializare.

Materiile sunt biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică și argumentare, sociologie și psihologie.

Rezultatele vor fi afișate în 30 și 31 martie, la unitățile de învățământ, și vor fi analizate prin discuții cu elevii, dezbateri în clasă, ședințe cu părinții și la nivelul consiliului profesoral, în vederea îmbunătății performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. În situația excepțională în care se dorește acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog, potrivit Ministerului Educației.

În urmă analizei rezultatelor, inspectoratele școlare județene vor luă măsuri de monitorizare și control, dar și de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programă de examen și parcurse până la această dată.

Subiecte simulare matematică și istorie Bac 2018 – Rezultatele de anul trecut la probele simulării

În urma simulării naționale a examenului de Bacalaureat, datele statistice transmise de inspectoatele școlare județene relevă că ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care le asigură promovarea (6 şi peste 6) este de 38,23% (43.978 de elevi din 115.022 de elevi prezenţi).

Rezultatul este aproape la acelaşi nivel cu cel din 2016 (38,39%.)

La clasa a XI-a, rata de promovare este de 29,85% în creștere cu aproape 4 procente, comparativ cu 2016, când s-a situat la valoarea de 25,76%.

Altfel spus, dintre cei 121.003 elevi participanţi la simulare, 36.125 de elevi au obţinut medii peste 6.

Pe tranşe de medii, situaţia cumulată (clasa a XI-a şi clasa a XII-a) arată astfel: 29.496 de elevi au obţinut medii între 6 şi 6,99, 27.633 de elevi – medii între 7 şi 7,99, 17.577 de elevi – medii între 8 şi 8,99 şi 5.366 de elevi – medii între 9 şi 9,99. 31 de elevi au obținut media 10.

15.023 de medii au fost cuprinse între 5 și 5.99, însă conform metodologiei de desfăşurare a Bacalaureatului, nota minimă pentru fiecare disciplină în parte este 5, iar media finală a notelor la toate disciplinele, necesară pentru promovarea examenului, este minimum 6.

Situația pe probe la Simularea de Bacalaureat

Pe probe, situaţia cumulată (clasa a XI-a și a XII-a) a notelor mai mari sau egale cu 5 este următoarea: 59,4% la proba E)a) – Limba şi literatura română, 74,1% la proba E)b) – Limba maternă și 52,1% la proba obligatorie a profilului E)c) – Matematică sau Istorie.

La proba la alegere a profilului E)d), susținută doar de elevii clasei a XII-a, rata notelor peste 5 a fost de 60,4%.

În raport cu anul 2016 se constată o scădere, în medie, cu 5%.

În 6 judeţe, rata de promovare la clasa a XII-a a fost de peste 45%: Sibiu (47,9%), Cluj (46,9%), Brăila (46,5%), Alba (46,3%), Iași (46,1%) și Galați (45,5%).

Procente de promovare sub 25% s-au înregistrat în judeţele Giurgiu (24,5) şi Ilfov (18,9).

În ceea ce priveşte rezultatele elevilor de clasa a XI-a, procente de promovare de peste 35% s-au înregistrat în judeţele Iași (35,3), Galați (35,8), Suceava (36,6) și Cluj (41,8).

Sub pragul de 20% figurează judeţele Giurgiu (16,6%), Ilfov (17,9%) și  Călărași (19,1%).