Connect with us
Ministerul Educației, anunț de ultima oră: Disciplinele Istorie şi Geografie nu se comasează

Educatie

Ministerul Educației, anunț de ultima oră: Disciplinele Istorie şi Geografie nu se comasează

Ministerul Educației a fpcut un anunț de ultima oră pentru elevi, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora disciplinele Istorie și Geografie vor fi comasate sub denumirea de „Studii sociale”. Informația a fost lansată de un cadru didactic, însă MEC să asigurări că este falsă și acest lucru nu se va întâmpla.

Ministerul Educației clarifică situația: Disciplinele Istorie şi Geografie nu se comasează

Profesorul Florinel Agafiţei a lansat în spațiul public o informație potrivit căreia disciplinele Istorie și Geografie vor fi comasate sub denumirea de „Studii sociale”. Afirmația a creat controverse,iar Ministerul Educației a clarificat astăzi situația.

MEC a transmis printr-un comunicat că disciplina „Studii sociale” se predă la clasele a XII-a din cadrul Filierei teoretice, profilul umanist, specializarea Ştiinţe Sociale, precum şi la clasele a XII-a din cadrul Filierei vocaţionale, profilul militar (MAI), specializarea Ştiinţe Sociale, conform programei aprobate prin ordinul de ministru 5.959/22.12.2006, aceasta fiind o disciplină distinctă.

„Specializările absolvenţilor care dau dreptul de a preda cu statut de cadru didactic calificat disciplinele din învăţământul preuniversitar sunt prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, care se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei. Disciplinele care se predau în învăţământul preuniversitar sunt stabilite în planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă prin ordin al ministrului.

În planurile-cadru de învăţământ în vigoare se regăsesc în continuare distinct atât disciplinele Socio-Umane, care includ şi disciplina „Studii sociale”, precum şi disciplinele «Istorie» şi «Geografie»”, afirmă Ministerul Educaţiei.

Totodată, Minsterul Educației subliniază că Metodologia de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar implică anumite proceduri privind constituirea posturilor didactice şi încadrarea dascălilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ în vigoare, pe baza prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de studiu şi a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ, aprobate de inspectoratele şcolare.

Ca și concluzie, disciplinele Istorie și Geografie nu se vor comasa sub denumirea de «Studii sociale», aceasta fiind deja o disciplină distinctă.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Educatie

To Top