Câți bani sunt, de fapt, cheltuielile de judecată

12.11.2020
Câți bani sunt, de fapt, cheltuielile de judecată

Ce sunt cheltuielile de judecată și câți bani înseamnă. Înainte să dai pe cineva în judecată trebuie să te informezi în privința acestei acțiuni și mai ales în privința costurilor pe care le implică darea în judecată.

Orice persoană se poate adresa justiției prin sesizarea instanței competente cu o cerere de chemare în judecată.

Ce sunt cheltuielile de judecată

Cheltuielile de judecată constau în: taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile legii, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Cel care formulează cererea de chemare în judecată se numește reclamant, iar cel chemat în judecată se numește pârât.

Taxa judiciară de timbru este suma de bani pe care o datorează orice persoană fizică sau persoană juridică care se adresează cu o cerere instanţelor judecătoreşti. Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, în condiţiile prevăzute de lege.

Foarte important de știut este plata taxei judiciare de timbru nu asigură reușita procesului, însă dacă reclamantul o achită, are șansa de a i se soluţiona cererea. În acest fel se deschide cadrul procesual în care se pot administra probele solicitate pentru a obţine hotărâre favorabilă.

Cel care nu achită taxa judiciara de timbru pe care o datorează nu are nicio șansă să i se soluţioneze în vreun fel sau altul cererea, și nici dreptul de a administra probe în acest sens.

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 39,00 lei 2 lei;

b) între 39,01 lei şi 388,00 lei 2 lei + 10% pentru ce depăşeşte 39 lei;

c) între 388,01 lei şi 3.879,00 lei 37 lei + 8% pentru ce depăşeşte 388 lei;

d) între 3.879,01 lei şi 19.395,00 lei 316 lei + 6% pentru ce depăşeşte 3.879 lei;

e) între 19.395,01 lei şi 38.790,00 lei 1.247 lei + 4% pentru ce depăşeşte 19.395 lei;

f) între 38.790,01 lei şi 193.948,00 lei 2.023 lei + 2% pentru cedepăşeşte 38.790 lei;

Articolul continua dupa publicitate

g) peste 193.948,00 lei 5.126 lei + 1% pentru ce depăşeşte 193.948 lei.