Connect with us
Cum arată și ce include o cerere de chemare în judecată

Utile

Cum arată și ce include o cerere de chemare în judecată

Cum arată și ce include o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată este actul iniţial al procesului civil prin care orice persoană interesată poate solicita instanţei de judecată soluţionarea unui litigiu în care este direct implicată.

Cum arată o cerere de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată trebuie să conțină, în primul rând numele, domiciliul sau reședința părților adică a reclamantului și a pârâtului. Reclamantul este persoana care pretinde că i s-a încălcat sau nesocotit un drept sau care nu-şi poate realiza interesul decât pe calea justiţiei.

În ceea ce privește pârâtul, el este persoana despre care se afirmă că ar fi încălcat sau nesocotit dreptul.

Reclamantul are obligaţia să indice cu exactitate atât numele, prenumele şi domiciliul său, cât şi numele, prenumele şi domiciliul pârâtului.

În situaţia în care există mai mulţi reclamanţi şi pârâţi, obligaţia va fi îndeplinită pentru fiecare dintre ei.

Dacă reclamantul arată că nu cunoaşte domiciliul pârâtului, el este dator să prezinte instanţei dovezi din care să reiasă că a făcut tot posibilul pentru aflarea domiciliului pârâtului.

In cazul pârâţilor care sunt persoane juridice, identificarea se va face prin denumire sau firmă, naţionalitate, sediu şi organele care le reprezintă legal.

Ce este obiectul cererii și valoarea lui

Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă obiectul cererii și valoarea lui. Obiectul cererii de chemare în judecată face referire la pretenţia concretă a reclamantului.

Acesta poate fi, de exemplu: revendicarea unui bun, desfacerea căsătoriei, anularea unui act juridic, desfiinţarea unui contract, restituirea unei sume de bani etc.

Valoarea obiectului cererii, atunci când este posibilă evaluarea, se apreciază de către reclamant.

Cererea de chemare în judecată mai trebuie să conțină: arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea, arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare cerere și semnătura.

Cererea se redactează în scris (de preferat dactilografiată) în tot atâtea exemplare câţi pârâţi sunt, plus un exemplar pentru instanţă.

Se înmânează judecătorului de serviciu care stabileşte completul care va soluţiona cauza, precum şi primul termen de judecată şi care va dispune, de asemenea, citarea pârâtului şi comunicarea de copii de pe cerere şi înscrisuri; ulterior, cererea de chemare în judecată se va înregistra la serviciul „Registratură”.

Aceasta poate fi depusă fie personal, fie prin mandatar sau trimisă prin poştă.

Emanuela Ursu - Pasionată de știri și de noutăți din orice domeniu de activitate, lucrez în presa scrisă din anul 2015, din timpul studiilor de master. Absolventă a Facultății de Comunicare și Relații cu Publicul, am fost, de-a lungul timpului, reporter de teren, redactor și editor pentru mai multe publicații.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Utile

To Top