Connect with us
Rugăciunea Sfântului Mucenic Haralambie. Se citește pe 10 februarie

Spiritualitate

Rugăciunea Sfântului Mucenic Haralambie. Se citește pe 10 februarie

Rugăciunea Sfântului Haralambie este cunoscută în rândul credincioșilor ortodocși care o rostesc în fiecare an, mai ales pe 10 februarie când este cinstit Sfântul. Acesta este cunoscut drept un făcător de minuni și un apărător de boli, dar mai ales de ciumă. Sfântul Haralambie este cel mai bătrân mucenic prăznuit de către creștini. Este cinstit, în fiecare an, pe 10 februarie, când credincioșii merg la biserică și fac pomene.

Rugăciunea Sfântului Mucenic Haralambie către Dumnezeu

„Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă. Doamne, de-Ţi place Ţie, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă rodurile. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, cum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor.

Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le lor păcatele şi le dă îmbelşugare din rodurile pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine, să le fie tămăduire. O! Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul Tău şi îi izbăveşte de boala ciumei”.

Rugăciunea credinciosului către Sfântul Haralambie

„Arătatu-te-ai, înțeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, și ca un sfeșnic pururea luminos al lumii, stră­lucit-ai în lume prin mucenicie, fericite, și ai ri­sipit întunecimea idolilor. Drept aceea, roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, să ne mântuiască pe noi. Amin”.

Unde se află moaștele Sfântului Mucenic Haralambie

Moaștele Sfântului Haralambie se află în biserica Mănăstirii Miclăușeni din județul Iași. Părticele din moaștele sale se mai află și la Mănăstirea Râșca, la Catedrala episcopală din Galați, precum și la bisericile bucureștene „Sfântul Dumitru” (Poștă), „Sfinții Arhangheli” (Oțelari), „Sfântul Stelian” și Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – Stavropoleos.

Trebuie menționat că o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Haralambie se află la biserica „Nașterea Maicii Domnului” Mărgeanului din București.

Sfântul sfințit mucenic Haralambie este cunoscut și ca fiind apărător împotriva ciumei și a foametei. Tocmai de aceea, în Acatistul închinat lui se spune: „Bucură-te, izbăvitorule de ciumă și de foamete!”.

Continue Reading
You may also like...
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Rugăciunea Sfântului Mucenic Haralambie. Se citește pe 10 februarie - RomaniaTaraMea.com

  2. Pingback: Calendar ortodox 10 februarie 2021. Ce să nu faci de Sfântul Haralambie

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Spiritualitate

To Top