Connect with us
Subiecte Evaluarea Națională 2020 și informații + Tot ce trebuie să știi despre examenul de Capacitate

Educatie

Subiecte Evaluarea Națională 2020 și informații + Tot ce trebuie să știi despre examenul de Capacitate

Subiecte Evaluarea Națională 2020, elevii de clasa a VIII-a, ani terminali din școala generală încep pe 15 iunie examenul de Capacitate. Subiectele pentru examen vor fi afișate pe edu.ro pe 15 iunie la ora 15:00 din motive de securitate. Elevii vor primi subiectul la examenul de testare națională la ora nouă. Iată mai jos informațiile oficiale de la Ministerul Educației.

Subiecte Evaluarea Națională 2020

Pe internet au apărut diverse subiecte, chiar și unele contra cost, iar site-urile care le publică susțin că sunt cele oficiale. Ministerul Educației a ținut să specifice că nu sunt subiectele oficiale și că acestea sunt secretizate în serverul Ministerului. Vor fi date spre școli abia mâine dimineață după ce elevii vor intra în sălile de examen.

Ce se știe despre subiecte?

La evaluarea națională se vor da subiecte ce acoperă cei 4 ani de studiu, dar fară să includă și materia din semetrul doi în care elevii au stat mai mult acasă. Ministrul Educației asigură elevii că subiectele de la capacitate nu vor fi grele, dar nici ușoare ci vor fi adaptate și pentru perioada în care elevii au stat acasă.

Ministerul consideră că în perioada martie – iunie până la închiderea anului școlar, elevii au avut timp să se pregătească și de asemenea școlile au fost intruite să ofere suport elevilor pentru a trece cu bine de Testele Naționale.

Ministrul Educației asigură elevii și părinții că vor face tot posibilul ca evaluarea națională să fie parcursă în completă siguranță.

Elevii trebuie să se prezinte la porțile centrelor de examinare la ora 7, unde se va face un triaj. Triajul elevilor va fi la intrarea în centrul de examinare al examenului de Capacitate. Elevii care au temperatura peste 37,3 grade nu vor putea participa la examenul de Capacitate.

Subiectele de la Limba Română sunt, conform unor surse din Minister, de nivel mediu, astfel ca rata de promovabilitate a elevilor să fie cât mai mare.

Surse oficiale au declarat pentru HUFF.ro că Ministerul este conștient de faptul că școala online n-a fost un proiect de succes și au întocmit lucrările de examen în așa fel încât să fie cât mai accesibile.

Calendar Testare Națională / Examen de capacitate

Calendarul oficial publicat pe siteul evaluare.edu.ro, a fost publicat. Rezultatele la examenul de Testare Națională / Capacitate vor fi afișate pe 22 iunie. Contestațiile pot fi depuse pe 22 și 23 iunie în intervalul 16.00 – 19.00, iar pe 23 iunie în intervalul 08.00 – 12.00 la centrul de examinare.

 • luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română.
 • Miercuri, 17 iunie, se desfășoară proba la Matematică.
 • 10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține joi, 18 iunie, proba la Limba și literatura maternă.
 • 15 iunie 2020                – Limba și literatura română (probă scrisă)
 • 17 iunie 2020                – Matematică (probă scrisă)
 • 18 iunie 2020                – Limba și literatura maternă (probă scrisă)
 • 22 iunie 2020                – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00)
 • 22 iunie 2020                – Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 19.00)
 • 23 iunie 2020                 – Depunerea contestațiilor (orele 08.00 – 12.00)
 • 23 – 26 iunie 2020      – Soluționarea contestațiilor
 • 27 iunie 2020                – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Ce se întâmplă dacă elevii nu sunt primiți în sălile de examen?

(elevii aflați în izolare/carantină/care au prezentat valori ale temperaturii peste 37,3o C/care din alte motive justificate medical nu au putut finaliza sau participa la probele Evaluării naționale)

Subiecte evaluarea nationala 2020. Infrastructura examenului de capacitate

Subiecte evaluarea nationala 2020. Infrastructura examenului de capacitate

 • 22 – 26 iunie 2020      – Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale
 • 29 iunie 2020                – Limba și literatura română (probă scrisă)
 • 30 iunie 2020                – Matematică (probă scrisă)
 • 01 iulie 2020                 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)
 • 02 iulie 2020                 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12.00)
 • 02 iulie 2020                 – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00)
 • 03 iulie 2020                 – Rezolvarea contestațiilor
 • 04 iulie 2020                 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12.00)

Candidaților care în prima sesiune au participat și nu au finalizat una sau mai multe probe li se recunosc probele susținute și evaluate.

Accesul în Centrul de Examen Evaluarea Națională 2020

Accesul în unitatea de învățământ trebuie organizat astfel încât să fie asigurați minimum 4 m2 pentru fiecare persoană și să existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane

Fiecare președinte al comisiei Cex va organiza accesul în școală în funcție de specificul unității de învățământ (poartă/porți de acces, număr candidați, număr intrări etc) astfel încât să se evite staționarea în fața școlii și grupuri mari de candidați în curtea școlii.

Nu este permis accesul persoanelor cu o temperatură corporală care depășește 37,3o C

Se asigură dezinfectarea suprafețelor și distanțarea fizică pe tot timpul activităților

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat respectând normele de distanțare fizică

La intrarea în unitate sunt asigurate materiale și echipamente de protecție: covorașe dezinfectante, măști, substanțe dezinfectante pentru mâini

Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și câte o mască la plecare. La intrarea în școală fiecare persoană se dezinfectează pe mâini

Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare sunt semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.

Toate persoanele vor purta mască.

Triajul epidemiologic la intrarea în Centrul de Examen

 • Se efectuează de către cadrul medical prin:
 • Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră; dacă temperatura corporală depășește 37,3o C se repetă măsurarea temperaturii de 3 ori succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute
 • Observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată
 • Cadrele medicale care constată că un elev este în situația de a nu fi primit în examen informează comisia din CE și consemnează în procesul verbal conform anexei din procedura comună 9412/3798/11.06.2020 ; procesul verbal rămâne la dosarul comisiei.
 • Dacă un elev este în situația de a nu fi primit la examen comisia din CE înștiințează părinții/reprezentanții legali ai acestuia cu privire la acest aspect și cu privire la posibilitatea de a se susține examenul în etapa specială.

Măsuri în Centrul de Examen

 • Dacă un elev anunță școala că este în situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține examenul în prima etapă, atunci circuitul informației este următorul:
 • Școală → Comisia municipală → DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ (pentru izolați sau carantinați ) care confirmă → Comisia municipală → Școală
 • Elevul cu alte afecțiuni poate susține examenul în sesiunea specială dacă are document medical de la medicul de familie sau medicul specialist cu mențiunea “starea de sănătate permite încadrarea în etapa specială de examen”.
 • Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.
 • În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 m între candidați, pe rânduri și între rânduri
 • La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în căutarea locului.
 • În unitățile de învățământ special în sălile de examen nu se va depăși numărul de 10 persoane

Evaluarea Națională 2020 RGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN (CE)

Prezența în centru a membrilor comisiei – în zilele în care se desfășoară probe, la ora 07.30

Evaluarea Națională 2020. Primirea parolelor pentru transfer și dezarhivare – în zilele în care se desfășoară probe, în intervalul 08.00 – 08.30; apoi, multiplicarea subiectelor în număr egal cu cel al candidaților, introducerea în plicuri, sigilarea lor și păstrarea în siguranță pâna la momentul distribuirii la săli

În intervalul 07.30 – 08.30: instruirea membrilor comisiei, a persoanei de contact, persoanei responsabile cu monitorizarea audio-video, a asistenților și completarea declarațiilor tip privind compatibilitatea (fară rude/afini până la gradul IV)

Evaluarea Națională 2020 ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN (CE)

Comisiile din unităţile de învăţământ au următoarele atribuţii:

 • realizează, sub semnătură, instruirea asistenților
 • stabilesc în fiecare dimineaţă, prin tragere la sorţi, repartizarea asistenţilor în săli; se va ține cont că aceiaşi asistenţi nu pot supraveghea, la probe diferite, aceeaşi clasă;
 • predau asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişa de atribuţii și mapa sălii de examen;
 • iau măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară Evaluarea Naţională, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia municipiului Bucureşti sau neprevăzute de prezenta metodologie.

Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen.

Asistenții răspund de asigurarea ordinii și a liniștii în sala de clasă.

Asistenților le este interzis să ofere elevilor indicații de rezolvare a subiectelor, să discute între ei, să rezolve subiectele

Orice neregulă constatată sau situație specială se anunță la comisia municipală (inspectorul pentru management instituțional al sectorului) care va anunța președintele comisiei municipale.

Evaluarea Națională 2020 ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN (CE)

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00

 • Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a Evaluării Naționale și prevederile art. 11 alin. (1)-(7) din OMEN nr. 4916/2019 cu modificările și completările ulterioare și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
 • Asistenții vor instrui candidații privind respectarea regulilor generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii etc)
 • Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic, pe Centru de examen.
 • În intervalul 08.30 – 09.00 asistenții pregătesc debutul probei prin: legitimarea și instruirea elevilor, împărțirea tipizatului
 • – fila 1 și a ciornei; colțul foii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce, asistenții au verificat corectitudinea datelor scrise de către elevi și după ce asistenții au semnat.
 • Colțurile sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor.

Instruirea elevilor privind accesul în sala de examen și semnarea procesului verbal: (Art. 11 din OMEN nr. 4916/2019)

 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.
 • Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Evaluarea Națională 2020 Instruirea elevilor privind redactarea lucrării: (Art. 11 din OMEN nr. 4916/2019)

 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care doresc predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, la art. 17 alin.(23) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010- 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

 • Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân ultimii trei elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat.

Nota importantă referitoare la Testarea Națională, subiecte și Examenul de Capacitate

Se afișează la avizier informații privind accesul elevilor în sală – până la ora 08.30. Se afișeză la avizier și pe ușile sălilor de examen următoarele informații:

 • Extrasul din metodologie, document denumit “În atenția elevilor” în mapa centrului
 • Anunțul privind monitorizarea audio-video a centrului de examen/ a sălii de examen
 • Lista de repartizare a elevilor pe săli de examen și oglinda sălii de examen(doar pe ușa sălii)
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Toate sălile în care se desfășoară activități specifice Evaluării Naționale vor fi supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea.
 • Depozitarea bagajelor în sala special destinată, monitorizată audio-video

Succes, la Testele Naționale!

Andrei Petrescu este redactor Huff.ro, colaboreaza cu site-ul de 6 ani. Poate fi contact pe adresa andrei@huff.ro.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Educatie

To Top