Subiecte și Barem Corectare simulare Bac 2017 Română clasa a XI a la Real și Uman

13.03.2017
Subiecte și Barem Corectare simulare Bac 2017 Română clasa a XI a la Real și Uman

Subiecte simulare Bac 2017 Română clasa a XI a la Real și Uman. Elevii de clasa a XI a încep să se pregătească pentru examenul maturității. Luni, 13 martie, are loc proba scrisă la limba și literatura română pentru simularea Bacalaureatului 2017.

Subiecte simulare Bac 2017 Română clasa a XI-a Uman și Pedagogic

Barem corectare simulare Bac 2017 Română clasa a XI-a Uman și Pedagogic

Subiecte simularea Bac 2017 Română clasa a XI-a Real și Tehnologic

Barem corectare simularea Bac 2017 Română clasa a XI-a Real și Tehnologic

De anul acesta, ministerul Educației a introdus o nouă procedură pentru simularea de BAC 2017 la limba română clasa a XI a. Cu toate acestea, rămâne în picioare regula conform căreia se dau subiecte diferențiate. Astfel, cei de la uman (filologie, științe sociale) vor avea subiecte diferite față de tehnologic și de real (mate-info, științe ale naturii).

Practic s-au adus schimbări în structura celor trei subiecte. Motivarea a fost faptul că Bacalaureatul clasic “promova doar memorarea și reproducerea unei informații de foarte multe ori, irelevantă și neaflată în concordanță cu aptitudinile și competențele pe care un sistem educațional al secolului XXI, ar fi trebuit să le promoveze”. Informația a fost oferită de Consiliul Național al Elevilor, care a militat pentru această schimbare.

Astfel, se pun bazele unui nou tip de Bacalaureat, care ar urma să fie susținut de anul viitor de elevii de clasa a XII a. Iată în ce constau modificările.

Structura subiectelor de la Simulare Bacalaureat 2017 – Limba şi literatura română:

Subiectul I: Precizări de la Ministerul Educaţiei/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare: Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor) e ca support un text non-literar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, ştiinţific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere şi este alcătuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip întrebare structurată (A) şi un item subiectiv tip eseu (B).

Subiectul II: Precizări de la Ministerul Educaţiei/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare: Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor) are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere şi constă într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt

Subiectul III: Precizări de la Ministerul Educaţiei/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare: Subiectul al III-lea (diferenţiat în funcţie de filieră, profiluri şi specializări) constă în elaborarea unui eseu structurat şi vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate ce aparţin autorilor canonici, curentelor culturale / literare, perioadelor, speciilor literare şi/sau tipurilor de texte menţionate în programa de bacalaureat.

Cum se desfășoară Simularea de Bacalaureat 2017 la Clasa a XI a.

Proba începe la ora 9.00. Elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cerințele. Toate subiectele sunt obligatorii, iar din oficiu se acordă 10 puncte. Candidaților le este interzis să comunice între ei pe durata examenului. De asemenea, aceștia nu au voie să folosească mijloace de comunicare cu exteriorul, să folosească notițe sau să distribuie între ei orice sursă care poate fi folosită pentru a copia.

Notele obținute nu se trec în catalog. În situația exceptională în care se dorește acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele școlare vor lua măsuri de monitorizare și control, dar și de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Subiecte simulare Bac 2017 Română clasa a XI a  –  subiectele la Real și Uman

Huff.ro vă va prezenta subiectele la simularea de Bacalaureat 2017 la limba română imediat ce acestea vor fi disponibile. De asemenea, vă vom oferi și rezolvarea subiectelor, dar și baremul de corectare, oferit de edu.ro.

Subiectele de anul trecut pot fi verificate aici!