Ordonanța militară nr. 8 Suspendarea serviciilor din căminele de bătrâni, în perioada stării de urgență, interzisă

10.04.2020
Ordonanța militară nr. 8 Suspendarea serviciilor din căminele de bătrâni, în perioada stării de urgență, interzisă

Suspendarea serviciilor din căminele de bătrâni, în perioada stării de urgență, este interzisă, prin Ordonanța Militară numărul 8 (Ordonanța militară 8), după ce într-o astfel de instituție din Galați au murit cinci persoane și 90 s-au infectat cu coronavirus, a spus ministrul de Interne, Marcel Vela.

„Se interzice, pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare”, potrivit Ordonanța militară 8.

Aparţinătorii/susţinătorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor serviciilor în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reşedinţa aparţinătorilor/susţinătorilor/reprezentanţilor legali dacă îşi asumă, pe propria răspundere, că au condiţii corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.