Calendar ortodox 29 ianuarie 2021. Aprinde o lumânare în cinstea acestui mare Sfânt

28.01.2021
Calendar ortodox 29 ianuarie 2021. Aprinde o lumânare în cinstea acestui mare Sfânt

Calendar ortodox 29 ianuarie 2021. Aprinde o lumânare în cinstea acestui mare Sfânt. În Calendarul Creștin Ortodox, vineri, 29 ianuarie este pomenit Sfântul Ignatie Teoforul. Astăzi este cinstită aducerea moaștelor acestui sfânt despre care se crede că a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Petru.

Calendar ortodox 29 ianuarie. Cine a fost Sfântul Ignatie Teoforul

Despre Sfântul Ignatie Teoforul nu se cunoaște cu exactitate data nașterii, însă se știe data trecerii sale în neființă. Sfântul Ignatie s-a stins pe 20 decembrie, anul 107 d. Hr.

Împreună cu Policarp al Smirnei, Sfântul Ignatie a fost ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul. Se crede că a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Petru. Numele „Teoforul” înseamnă „purtător de Dumnezeu“. Potrivit tradiției ar fi fost copilul pe care Hristos l-a luat în brațe pentru a-l arăta ucenicilor Săi ca model de smerenie.

Sfântul Ignatie Teoforul a suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei împăratului Traian (98-117). El a fost arestat, împreună cu alți creștini, în timpul persecuției din Antiohia și pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare în amfiteatrul de la Roma.

I-a implorat pe romani să nu mijlocească în fața autoritățile imperiale pentru a obține achitarea lui.:

„Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor, ca sa fiu pâine curată a lui Hristos“.

Câțiva creștini au adunat rămășițele sale din amfiteatrul de la Roma și le-au adus la Antiohia. Tocmai de aceea, pe data de 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul de la Roma la Antiohia.

Sfântul Ignatie Teoforul sărbătorit și pe 20 decembrie

Sfântul Ignatie Teoforul este cinstit și pe 20 decembrie, ziua trecerii sale la cele veșnice. Numele de „Teoforul” înseamnă „purtătorul de Dumnezeu”. A fost episcop în Antiohia în vremea domniei împăratului Traian, apoi a fost ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii.
Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îndreptând către fapta cea bună viaţa mea, luminează-mă cu lumina harului, care locuieşte întru tine, purtătorule de Dumnezeu, Sfinţite Mucenice Ignatie; şi tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipeşte.

Calendar ortodox 28 ianuarie 2021
Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arătatu-te-ai ca un pământ roditor, care rodeşte însutit sămânţa lui Hristos; a Celui Ce adapă sufletele cu ploaia Duhului, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ignatie.
Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stăpânul şi Dumnezeul a toate pricepând cu Puterea Sa, cea mai înainte cunoscătoare, frumuseţea sufletului tău, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ignatie, te-a luminat cu Razele Duhului cele Dumnezeiesc Strălucitoare.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Luminat fiind de Razele Soarelui Celui Duhovnicesc, preaînţelepte, ai pornit de la Răsărit ca soarele cel văzut, luminând cu propovăduirea ta întunericul Apusului.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai, Preacurată, pe Unul din Treimea Cea mai presus de toate; Acela S-a arătat din tine, asemenea cu noi în Trup, cu bunăvoirea Tatălui şi cu împreună lucrarea Preasfântului Duh, Mireasă Dumnezeiască.