Calendar ortodox 7 ianuarie 2021. Una dintre cel mai mari sărbători ale creștinătății

06.01.2021
Calendar ortodox 7 ianuarie 2021. Una dintre cel mai mari sărbători ale creștinătății

Calendar ortodox 7 ianuarie 2021. În această zi are loc una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare mare după ziua de Bobotează.

Calendar ortodox 7 ianuarie 2021. Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a semintiei lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului sau.

A fost numit de către Prorocul Maleahi – Îngerul Domnului. Ioan a plecat în pustie unde a stat până în ziua arătării lui către Israel, care refuza pâinea și băutura, în aceeași măsură respins de mai-marii poporului ca și Iisus, care mânca pâine și bea vin.

El avea îmbrăcăminte din păr de cămilă (deci foarte aspră), cu cingătoare de piele și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.

În Evanghelia lui Matei, Iisus afirmă că Ioan Botezătorul nu este nici o trestie clătinată de vânt, nici un om îmbrăcat în haine moi, indicând astfel caracterul neclintit și auster al predicatorului.

Care a fost misiunea Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut lui Israel.

Rolul Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naște în ei credința în Hristos. El își începe predica cu aceleași cuvinte ca și Mântuitorul:

„Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Mt. 3, 2).

Le atrage atentia că nu este de ajuns să faci parte din poporul ales de Dumnezeu pentru a primi mântuirea. Pentru a înlătura orice ispită care făcea posibilă confuzia că Ioan este Mesia cel așteptat, Sfântul Ioan a spus:

„Eu vă botez cu apa spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine … Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11). La final a spus: ” Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 1, 15).