RUGĂCIUNEA mamei pentru copiii săi

07.03.2017
RUGĂCIUNEA mamei pentru copiii săi

Dragostea unei mame pentru copiii ei nu are limite. Nimeni nu suferă mai mult decât o mamă atunci când odraselele ei au necazuri, se îmbolnăvesc sau sunt copleșiți de probleme.

Când se întâmplă astfel de momente, o rugăciune către Cel de Sus poate fi o adevărată alinare sufletească. În continuare vă vom prezentea cea mai puternică rugăciune a mamei pentru copiii săi. Multe femei care au spus acestă rugă spun că a avut un efect miraculos.

De asemenea, se spune că această rugăciune are și darul de a proteja copiii de cele rele.

Iată rugăciunea mamei pentru copiii săi

Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), păzește-i cu acoperământul Tău, ferește-i de uneltirile celui rău, depărtează de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, dăruiește-le inimă smerită. Doamne, toți suntem făpturile Tale, ai milă de copiii mei aceștia (numele) și îndreptează-i spre pocăință. Doamne mântuiește pe copiii mei (numele) și luminează-le mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice, îndreptează-i pe calea poruncilor Tale și învață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul nostru.

Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare mila Ta m-ai învrednicit să fiu mamă, din bunătatea Ta mi-ai dăruit copii. De aceea îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu le-ai dat viață și suflet nemuritor, iar prin Botez le-ai dat viață veșnică, i-ai înfiat și i-ai primit în Biserica Ta. Doamne, dă-le ca să rămână în această stare binecuvântată până la sfârșitul vieții. Învrednicește-i de Tainele Tale, sfințește-i cu adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească numele Tău.

Trimite-mi ajutorul Tău binecuvântat în educarea lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul aproapelui. Dă-mi pentru aceasta răbdare și putere. Învață-mă să sădesc în ei înțelepciunea adevărată și frica Ta, ca să Te iubească din tot sufletul lor și din tot cugetul lor și toată viața să asculte de cuvintele Tale. Amin.

Citește și: Rugăciune făcătoare de minuni către Maica Domnului

Sursa: Pr. Evgheni Șestun, Familia Ortodoxă, Ed. Sofia, București, 2005, p. 205