Connect with us
Sărbătoare 30 martie 2021

Spiritualitate

Sărbătoare 30 martie 2021: ce sfânt este notat în calendarul ortodox

Sărbătoare 30 martie 2021. Sfântul Ioan Scărarul este pomenit în calendarul ortodox. Acest sfânt a trăit între anii 578-649. L-a avut ca povăţuitor pe Cuviosul Macarie, timp de 19 ani. După moartea părintelui său duhovnicesc, Sfântul Ioan Scărarul s-a izolat într-o peşteră, unde a dus o viaţă dedicată credinței vreme de 40 de ani, conform informațiilor de pe crestinortodox.ro.

El este autorul lucrării „Scara”, lucrare religioasă foarte cunoscută. Această carte care ne descrie viaţa duhovnicească sub forma unei scări cu 30 de trepte care ne duce spre Dumnezeu. Numele de „Scărarul” sau Climacus, vine de la principala sa opera, intitulată Scara Paradisului.

Viața Sfântului sărbătorit pe 30 martie

Sfântul Ioan Scărarul mai este cunoscut sub numele de Ioan Sinaitul, datorită faptului că a fost egumen la Mănăstirea Sinai.

Acest sfânt părinte s-a născut la sfârşitul veacului al VI-lea din părinţi de neam ales, iscusindu-se în tinereţile sale în ştiinţele lumii acesteia. Însă la şaisprezece ani, fiind mânat în inima sa de dor fierbinte de cele dumnezeieşti, părăsi toate cele ale lumii căutând a se nevoi departe de tulburările deşarte ale vieţii acesteia. Astfel, sosi pe muntele Sinai intrând ca frate în ascultarea iscusitului bătrân Martirie.

După nouăsprezece ani, primi binecuvântare de a pleca şi a se retrage într-un loc singuratic numit Tolas, la cinci mile depărtare de mănăstire. Aici petrecu patruzeci de ani într-o înflăcărată dragoste de Dumnezeu, pururea fiind aprins de focul dragostei celei dumnezeieşti.

Se hrănea doar cu cele îngăduite vieţii pustniceşti, însă gusta din toate numai câte puţin şi niciodată nu se sătura. Se odihnea numai puţin, dăruindu-se pe sine în rest privegherii îndelungate, rugăciunii neîncetate şi cugetării nesăturate la Dumnezeu.

Pentru nevoinţele şi neasemănata sa smerenie, se făcu fraţilor care îl cercetau pentru cuvânt izvor de negrăită înţelepciune şi dulceaţă duhovnicească, aceştia înduplecându-l în cele din urmă să fie stareţ al mănăstirii din Sinai. După o vreme, fiind rugat de egumenul mănăstirii din Rait, aflată la 60 de mile depărtare de mănăstirea Sinai şi aproape de Marea Roşie, să scrie carte de învăţătură pentru fraţi în care să se descrie urcuşul duhovnicesc, sfântul Ioan scrise „Scara” pentru ca ostenelile, sudorile şi luminarea marelui părinte să nu rămână ascunsă sub obroc.

Simţindu-şi ieşirea din trup aproape, sfântul Ioan rândui stareţ pe Gheorghe, fratele său după trup. Părintele Gheorghe plânse cu amar despărţirea de fratele său, iar sfântul Ioan, văzându-i lacrimile cele multe, îi spuse că de va afla îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, se va ruga Lui ca şi dânsul să fie luat la cer în acelaşi an. Şi astfel, după zece luni adormi în Domnul şi părintele Gheorghe, sălăşluindu-se printre locuitorii cerului împreună cu slăvitul său frate, Ioan.

Peste veacuri, scrierea sa a strălucit precum o comoară de mult preţ, căci s-a făcut carte nelipsită călugărilor, sihaştrilor, dar şi a norodului celui doritor a afla calea nemincinoasă spre Cer. Încă din vechime nu s-a curmat copierea ei, pentru covârşitorul folos sufletesc pe care toţi l-au aflat în această carte scrisă de mâinile sfinţite de ani îndelungaţi de nevoinţe ale sfântului părinte.

Rugăciune 30 martie – Citește azi, Rugăciunea scurtă și puternică la Sfântul Ioan Scărarul

”Bunătatea învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiinţă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, Sfinte Ioane, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre, să ne protejeze de boli și suferințe și să țină la depărtare necazul.

Răscolirile patimilor şi întunericul necunoştinţei risipeşte-le, prin rugăciunile tale, fericite, cu darul cel luminos al nepătimirii, ca să te laud acum, după vrednicie, slujitorule al celor Dumnezeieşti.

Cunoscătorul Cel de mai înainte şi Dumnezeu, Cel Ce cu înţeleaptă purtare de grijă se îngrijeşte de toate nevoile noastre, văzând frumuseţea cugetului tău, Sfinte Ioane Scărarul, te-a învrednicit a fi împreună slujitor cu Dumneze­ieştii Apostoli.

Plin fiind, preaînţelepte şi curat îndestulat de Raza Cea Începătoare de Lumină a Strălucirii Dumnezeieşti, Celei în Trei Sori, izbăveşte, fericite, din întunericul păcatelor, pe cei ce te laudă, preacinstite slujitor al celor sfinte.

Amin!”

Această rugăciune ne protejează de boli și de necazuri.

Alți Sfinți notați în calendarul ortodox 30 martie

Sfantul Prooroc Ioad

Sfanta Evula

Pe 30 martie, Sfanta Evula , maica Sfantului Pantelimon, si-a dat in pace duhul.

Sarbatori, traditii si obiceiuri crestin – ortodoxe rit / stil vechi pe 30 martie

Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfantul Mucenic Marin; Cuviosul Macarie

Sarbatori, traditii si obiceiuri romano – catolice pe 30 martie

Sfantul Ioan Climac (Scararul), abate

Sarbatori, traditii si obiceiuri greco – catolice pe 30 martie

Cuviosul Ioan Scararul

Cristiana Aștefănoaiei este senior editor la huff.ro, până acum a mai fost prezentator TV la o televiziune locală din Galați, Redactor Șef la Revista Teo, Social Media Manager la conturile Air24 GATE SRL, precum STIRI24

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Spiritualitate

To Top