Connect with us
Rezultate finale la Evaluarea Națională 2020. Notele după contestații

Educatie

Rezultate finale la Evaluarea Națională 2020. Notele după contestații

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020 au fost publicate pe site-ul oficial, acestea fiind publicate în format anonimizat. Pe pagina oficială au apărut coduri în dreptul cărora sunt afișate notele și mediile obțintue de către elevi. Fiecare candidat a primit codul specific.

Rezultate finale la Evaluarea Națională 2020. Notele după contestații

Rezultatele final de după contestații au fost publicate pe evaluare.edu.ro. După afișarea primelor rezultate au fost depuse  15.275 de contestaţii, dintre care 9.030 la Limba și literatura română, 5.991 la Matematică și 254 la Limba și literatura maternă.

Contestațiile au fost soluționate până vineri, iar mult așteptatele rezultate finale la Evaluarea Națională 2020 au fost publicate astăzi. Mai jos ai la dispoziție lista cu rezultate finale pe județe:

Anul acesta elevii care nu au trecut de triajul epidemiologic în prima sesiune, pot susține examenul de Evaluare Națională în a doua sesiune, care va începe în data de 29 iunie:

29 iunie 2020 – Limba şi literatura română, probă scrisă

-30 iunie 2020 – Matematică, probă scrisă

-1 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă, probă scrisă

Calendar de admitere la liceu 2020

Absolvenții de clasa a VIII-a vor completa fișele de înscriere la liceu în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020, a decis Ministerul Educației.

Înscrierea la probele de aptitudini a fost făcută în perioada 2-5 iunie.

Calendarul de admitere la liceu 2020:

27 mai 2020 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

27 mai – 2 iunie 2020 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

2-12 iunie 2020 Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

17 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

18 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

30 iunie 2020 Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2020 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Cristina Bosioc - Redactor șef adjunct la HUFF.ro

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Educatie

To Top