Spor COVID pentru cadrele didactice din România. Câți bani vor primi

13.10.2020
Spor COVID pentru cadrele didactice din România. Câți bani vor primi

Spor COVID pentru cadrele didactice din România. Aceasta este decizia Parlamentului României. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care vizează acordarea unui stimulent de risc pentru cadrele didactice, în contextul crizei provocate de noul virus.

Spor COVID pentru profesorii din România

Spor COVID pentru cadrele didactice din țara noastră. A fost adoptat proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din învățământul românesc.

Pe lângă cadrele didactice, va fi stimulat personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, din învăţământul particular acreditat şi din unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior.

„Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, beneficiază de un stimulent de risc după cum urmează: a) în cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru personalul didactic; b) în cuantum de 1.500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic”., se arată în proiect.

Conform proiectului, personalul didactic va primi câte 2.000 de lei lunar, iar personalul didactic auxiliar și cel nedidactic, va primi 1.500 de lei lunar, pe durata stării de alertă şi a stării de urgenţă pentru implicarea şi expunerea în faţa riscului răspândirii SARS-CoV-2.

„Stimulentul de risc se acordă pe durata desfăşurării cursurilor aferente anului şcolar /universitar pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă, proporţional cu timpul în care persoanele din categoriile prevăzute îşi desfăşoară fizic activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ în prezenţa antepreşcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor/ studenţilor”, se arată în proiect.

De asemenea, conform proiectului, lista persoanelor din categoriile prevăzute anterior, care beneficiază de stimulentul de risc, se stabileşte lunar, prin decizie a conducătorului unităţii de învăţământ.

Directorii instituțiilor de învățământ sunt responsabili pentru întocmirea listei beneficiarilor stimulentului de risc şi au obligaţia comunicării acesteia către inspectoratul şcolar.
Proiectul de lege a primit 158 de voturi pentru, un singur vot împotrivă și 77 de abțineri.