Curiozități pentru toți românii. Cum îți poți schimba numele, conform noilor modificări

05.08.2020
Curiozități pentru toți românii. Cum îți poți schimba numele, conform noilor modificări

Unii oameni sunt nemulțumiți de felul în care arată, de felul în care le stă părul sau de look-ul lor, în timp ce unora nu le place numele lor. Cu toții ar trebui să știm că, în cazul în care avem un motiv bine întemeiat, ne putem schimba numele. Află ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să recurgi la această schimbare, conform noilor reglementări în vigoare.

Curiozități pentru toți românii. Cum îți poți schimba numele, conform noilor modificări

Potrivit unui proiect de lege adoptat de curând de către Executiv, schimbarea numelui va putea fi solicitată în mai multe situații. Astfel, vor exista mai multe posibilități care să îți permită schimbarea numelui de care nu ești mulțumit. De asemenea, lista actelor necesare pentru această acțiune se va modifica și ea.

Până acum, puteai solicita schimbarea numelui doar în câteva situații și anume: persoana era cunoscută sub un alt prenume decât cel inițial, adăugându-l, astfel, și pe acela. De altfel, o persoană are numele schimbat în străinătate și nu are act administrativ străin, făcând dovadă cu privire la aceasta cu pașaportul/ actul de identitate emis de autoritățile străine.

Un alt motiv era faptul că, în urma divorțului, un fost soț păstrează numele de familie purtat în căsătorie și dorește un nume purtat anterior căsătoriei sau numele dobândit la naștere.

De altfel, părintele căruia i-a fost încredințat un minor în urma divorțului solicită ca acesta să-i poarte numele de familie dobândit ca urmare a încheierii unei noi căsătorii, cu consimțământul soțului și al celuilalt părinte al minorului, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă.

Situaţiile noi în care o persoană poate solicita modificarea numelui

 • când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod.
 • când numele folosit de o persoană, în exercitarea profesiei, este mai cunoscut decât cel din actul de identitate.
 • când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte.
 • când persoană are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, și dorește schimbarea acestuia.
 • când o persoană poartă un nume de familie de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;
  când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere.
 • când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinților lor.

Situații de schimbare a numelui

 • când persoana solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă.
 • când soții au convenit, cu ocazia încheierii căsătoriei, să poarte numele de familie reunite și ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei.
 • când persoană face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu exista altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativ
 • când prenumele purtat este specific sexului opus.
 • când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia.

Actele necesare pentru schimbarea numelui

  • actul de identitate și certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, original și fotocopie; originalul documentelor se restituie solicitantului.
  • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an.
  • dacă este cazul, consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă.
  • dacă este cazul, încuviințarea instanței de tutelă.
  • certificat de cazier judiciar (pentru cei cu vârsta de peste 14 ani).
  • orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
  • procură specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială.