Calendar ortodox 16 octombrie. Zi de mare sărbătoare pentru români

15.10.2020
Calendar ortodox 16 octombrie. Zi de mare sărbătoare pentru români

Calendar ortodox 16 octombrie. Ziua de vineri este foarte importantă pentru români, fiind rememorat un sfânt mare, care a avut un rol important în religia română. La data de 16 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul! El a fost un mare credincios și și-a dat viața pentru Domnul, făcând tot timpul voia Lui. În plus, ziua de vineri este zi de post, pe care credincioșii o tratează așa cum se cuvine.

Calendar ortodox 16 octombrie. Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

Sfântul mucenic Longhin Sutașul a făcut parte din armata condusă de Ponţiu Pilat. În plus, el a avut un rol important în religia noastră, deoarece a fost cel care a păzit Crucea la Răstignirea Domnului, dar și Sfântul Mormânt, unde a fost pus trupul Mântuitorului. În urma minunilor petrecute la moartea Domnului, acesta a mărturisit: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”.

După ce Hristos a Înviat, iudeii au mers la Sfântul Mucenic Longhin Sutașul pentru a-i da banii ca să mintă că Trupul Mântuitorului a fost furat, însă el nici nu a vrut să audă de așa ceva. Atunci Pilat a decis că Sfântul Mucenic trebuie să fie ucis, motiv pentru care a trimis soldații după el, să îl prindă.

Sfântul i-a întâmpinat şi i-a cazat pe soldați, fără să ca aceştia să ştie cine este. După ce au aflat, au vrut să nu-l omoare, pentru că au fost uimiți de bunătatea lui. Longhin Sutașul a respectat decizia și și-a lăsat viața în mâinile Domnului, cerându-le soldaților să își facă treaba pentru care au fost trimiși. Aceasta a murit prin decapitare pentru că a refuzat să se lepede de Iisus.

Rugăciunea care te scapă de orice frică

Cine rostește această rugăciune, va scăpa de orice frică. Rugăciune închinată celui care și-a dat viața din credință pentru Dumnezeu.

„Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.

Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.