Povestea Sfintei Teodora de la Sihla pe care o prăznuim astăzi

07.08.2020
Povestea Sfintei Teodora de la Sihla pe care o prăznuim astăzi

Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Teodora de la Sihla, care a sihăstrit mulți ani, la sfârșitul secolului al XVIl-lea, într-o peșteră din zona Schitului Sihla-Neamț. S-a născut în satul Vânători, din părinți credincioși și și-a dorit să trăiască în rugăciune, ceea ce a și făcut.

Povestea Sfintei Teodora de la Sihla pe care o prăznuim astăzi

Povestea Sfintei Teodora de la Sihla este una de credință și dăruire. Sfânta Teodora de la Sihla s-a nîscut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători-Neamț, din parinti binecredincioși și iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ștefan Joldea Armașul, avea dregătorie ostășească, fiind paznic al Cetății Neamțului și „armaș”, adică făcător de arme pentru cei ce apărau vestita Cetate a Moldovei. Mama sa, al cărei nume nu este cunoscut, se îngrijea de casă și de buna creștere, a celor doua fiice, Teodora si Maghita.

Maghida a murit, iar Teodora a fost căsătorită de către părinți, împotriva voinței ei. Avea o fire singuratică și își dorea să urmeze o cu totul altă cale. Teodora a îmbrățișat cinul monahal la Schitul Varzaresti-Vrancea, iar după doi ani, soțul ei s-a călugărit în Schitul Poiana Mărului, sub, numele de Eleodor.

Potrivit Doxologia, după ce stareța ei a trecut la Domnu, Teodora, a părăsit munții Buzăului și s-a retras în patria ei mult iubită din părțile Neamțului, în pădurile neumblate din jurul schiturilor Sihăstria și Sihla.

A fost încredințată duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie, în apropierea Schitului Sihla, sfătuind-o să rămână acolo pâna la moarte; iar de nu va putea suferi ispitele și frigul iernii, să se așeze la o sihăstrie de călugărițe.

Așa a ajuns Sfânta Teodora în munții Sihlei, acolo un sihastru milostiv i-a oferit chilia sa, nu departe de schit și de peștera care îi poartă astăzi numele.

Aceasta este, pe scurt, viaţa Sfintei Teodora de la Sihla, considerată cea mai aleasă nevoitoare pe care a odrăslit-o vreodată ţara noastră.

Peștera în care a trăit este loc de pelerinaj.