Connect with us
Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Educatie

Înscrieri grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță au început online la multe dintre grădinițele de stat sau private. De mâine se pot depune și dosarele fizice la sediile grădinițelor arondate adresei celor mici. Ce acte trebuie să conțină dosarul, care sunt regulile noi și numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Grupa mare de anul acesta este obligatorie.

Înscrierea la grădiniță online sau din 10 iunie cu dosar la unitatea de învătământ

Calendarul de înscriere în grădiniță 2020 a fost publicat de Minister: înscrierile încep pe 8 iunie

Calendarul de înscriere în grădiniță 2020 a fost publicat de Minister: înscrierile încep pe 8 iunie

Înscrierile la grădiniță în 2020 au început pe 25 mai pentru elevii care au trebuit reînscriși și dosarele au putut fi depuse online, fax, posță sau pe email. De mâine, 10 iunie, încep înscrierile pe bază de dosar. Iată ce acte sunt necesare.

În primul rând capacitatea grădinițelor va fi diminuată, deoarece numărul de copiii acceptați într-o grupă va fi ma mic. De asemenea aceștia nu mai pot dormi pe perioada  verii în grădinițele cu program prelungit. Unele intituții spun că vor amplasa corturi afară.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscrie la grădiniță în 2020?

Părinții care doresc să-și înscrie copii la grădiniță trebuie să urmeze pașii următori:

 • Să caute grădinința arondată louinței în care are adresa copilul
 • Să completeze cererea de înscriere. Descarca cererea de aici.
 • Certificat de naștere copil
 • Copie buletin părinți
 • Copie sentință divorț sau cutodie
 • Adeverință de la medicul de familie
 • Elevii din grupa mare sunt obligați să se înscrie, altfel părinții sunt sancționați de lege și nu vor putea înscrie copiii la școală

Procedura oficială pentru înscrierea la gradiniță în 2020

Ministerul Educației a publicat procedura oficială pentru înscrierea la grădiniță în 2020

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

Înscrierile la grădiniță 2020, reguli noi, ce trebuie să conțină dosarul și grupa mare obligatorie

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, conform edu.ro.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Structura anului școlar 2020-2021

Semestrul I (17 săptămâni)

Cursuri:                            Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020
Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020
Vacanța de iarnă:          Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020
Cursuri:                            Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 săptămâni)

Cursuri:                           Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021
Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021

 • Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie

Cursuri:                           Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021
Vacanță de primăvară: Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

 • Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai

Cursuri:                           Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021
Vacanţa de vară:           Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Ghid cum îmi înscriu copilul la grădiniță și care este cea mai potrivită

Ce este o grădiniță? 

Grădinița este, conform legii, o instituție de învățământ. În România, pentru a funcționa, orice instituție de învățământ trebuie să fie autorizată să funcționeze provizoriu sau să fie acreditată.

Este interzisă, prin lege, desfășurarea de activități de învățământ în unități care nu au fost autorizate să funcționeze provizoriu sau care nu au fost acreditate.

Ce trebuie să fac eu, ca părinte, când caut o grădiniță?

În primul rând, trebuie să vă informaţi pentru a vă asigura că grădinița respectivă funcționează legal.

Dacă nu v-ați hotărât, încă, la ce grădiniță să vă înscrieți copilul, puteți consulta listele grădinițelor care funcționează legal – fie consultând Cartografia școlară (http:// siiir.edu.ro/carto/), fie pe site-urile inspectoratelor școlare județene / al Municipiului București (care răspund de rețeaua școlară de la nivelul județului / Municipiului București). Adresele și alte date de contact ale inspectoratelor școlare pot fi găsite la http://www.edu.ro/index.php/articles/18811.

De asemenea, poate fi consultat site-ul ARACIP (http://aracip.edu.ro). Lista grădinițelor particulare autorizate să funcționeze provizoriu poate fi consultată la adresa: http:// www.edu.ro/index.php/articles/24182,

iar lista grădinițelor acreditate la adresa http://www.edu.ro/index.php/ articles/12078. Puteți solicita, direct la ARACIP,       informații       concrete                  privind anumite grădinițe: prin poștă, la adresa poștală: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Str. Spiru Haret Nr. 12, et. 1, sector 1,

010176, București; prin fax: 0213192096; prin email: aracip@edu.gov.ro.

Cum aleg grădinița care se potrivește cel mai bine copilului meu? 

Sunt mai multe criterii pe care le puteți folosi, atunci când căutați o grădiniță. Cele mai utilizate criterii sunt:

 • Apropierea de domiciliu. Pentru a căuta adresele grădinițelor puteți consulta Carto- grafia școlară disponibilă la adresa http://siiir.edu.ro/carto/ sau, pe site-ul ARACIP (http://aracip.edu.ro), la secțiunea Registrul național al unităților de învățământ pre- universitar autorizate să funcționeze provizoriu și Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar
 • Programul de funcționare. Grădinițele pot fi cu program normal (doar dimineața) sau cu program prelungit (cu program și după amiaza, oferind masă, odihnă pentru copii, programe de timp liber etc.) – aspect precizat in listele de la aceleași adrese de mai sus.
 • Facilitățile și programele educaționale oferite. De exemplu: spațiu de joacă, sală de sport, calculatoare, tablete sau alte echipamente informatice, posibilitatea învățării unei limbi străine sau a unui instrument muzical etc. Aceste informații pot fi găsite la adresele deja menționate, mai sus, sau pe site-ul http://aracip.eu (care face public raportul anual de evaluare internă a

calităţii pentru acea grădiniță. Site-ul dispune de un motor de căutare).

 • Costurile asociate – dacă trebuie plătită taxă de școlarizare (la grădinițele private) sau nu, dacă tre- buie să suportați, ca părinte, costurile asociate mesei sau programelor educaționale oferite (la grădinițele de stat și cele private).

Dacă v-ați hotărât sau aveți în vedere o anumită grădiniță, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să solicitați reprezentanților grădiniței Ordinul de Ministru de autorizare de funcționare provizorie, Ordinul de Ministru de acreditare sau, după caz, Atestatul de calitate emis de ARACIP.

De ce trebuie autorizate și acreditate grădinițele?

Prin procesul de evaluare externă, în urma căruia o grădiniță este autorizată să funcționeze provizoriu sau este acreditată, instituția abilitată de lege (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 • siguranța și sănătatea copiilor – autorizațiile sanitare și de securitate la incendiu fiind obligatorii;
 • resursa umană – existența și calificarea personalului (didactic, didactic auxiliar și nedidactic);
 • planificarea și desfășurarea procesului de educație, care respectă prevederile legale şi conduce la obținerea rezultatelor scontate;
 • condițiile materiale – dotarea cu mobilier, echipamente și

Autorizația de funcționare provizorie se acordă înainte ca grădinița să înceapă să funcționeze. Acreditarea se acordă după 3 sau 4 ani de funcționare (după prima promoție de absolvenți, dar nu mai târziu de 2 ani de la absolvirea acestei primei promoții).

În urma autorizării și acreditării, grădinița devine parte a rețelei școlare, respectiv a sistemului național de învățământ, fiind inspectată și controlată periodic pentru verificarea respectării cerințelor legale de funcționare.

De asemenea, la fiecare cinci ani, orice grădiniță trebuie evaluată periodic, pentru a verifica, din nou, respectarea cerințelor legale de funcționare, dar și pentru a evalua calitatea educației oferite de acea grădiniță. În urma vizitei de evaluare externă, ARACIP emite un atestat de calitate. 

Autorizația de funcționare provizorie și acreditarea se acordă prin Ordin de Ministru. Autorizația de funcționare provizorie și acreditarea au o valabilitate limitată:

 • Autorizația de funcționare provizorie este valabilă un ciclu de învățământ

– 3 ani în cazul grădinițelor -, după care este necesară acreditarea.

 • Acreditarea este valabilă 5 ani, după care este necesară evaluarea periodică. 

Mai multe informații despre rolul și misiunea ARACIP puteți găsi la http://aracip.edu.ro

Ce   riscuri   îmi   asum   dacă   grădiniţa   copilului   meu   nu funcţionează legal?

Dacă vă decideți pentru o grădiniță care nu funcționează legal vă asumați anumite riscuri, pentru că ea nu este evaluată și controlată periodic de autorități.

În grădiniţele care sunt autorizate sau acreditate:

 • Copilul dumneavoastră este în siguranță.
 • Educația oferită copilului dumneavoastră este cea potrivită pentru o integrare optimă în viața școlară.
 • Cadrele  didactice   şi   celelalte   persoane   care   se   ocupă   de copilul dumneavoastră au calificarea necesară.

Sunt Adrian Vrauko si de 14 ani lucrez în presa online. Am început ca redactor la Realitatea TV, am continuat mai apoi la Pro TV, Kanal D. Iar din 2014 am infiintat Revista Teo Trandafir, continuand cu HUFF.ro si multe alte site-uri din grupul AIR24. La HUFF.ro sunt Editor Of The Day si coordonez echipa editoriala.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Educatie

To Top