Calendar ortodox 22 ianuarie 2021. Zi de sărbătoare și de post. Rugăciunea zilei de vineri

21.01.2021
Calendar ortodox 22 ianuarie 2021. Zi de sărbătoare și de post. Rugăciunea zilei de vineri

Calendar ortodox 22 ianuarie 2021. Data de 22 ianuarie este una extrem de importantă pentru toți credincioșii. În această zi este sărbătorit Sfântul Timotei, care a murit din dragoste pentru Dumnezeu și a dus o viață în rugăciune și smerenie.

Sfântul Timotei, 22 ianuarie

Sfântul Timotei s-a născut dintr-un tată păgân și o mamă creștină, care a făcut tot ce a putut pentru a-i transmite fiului său credința în Dumnezeu. Acesta a avut cei mai buni profesori și învățăcei, ajungând să propovăduiască pretutindeni Sfânta Scriptură.

Pe când fericitul Timotei cârmuia cu credinţă Episcopia Efesenilor, închinătorii la idoli, ţinând odată o sărbătoare a lor numită catagoghion, în Efes, au ieşit pe străzi cu idolii în braţe şi cu măciuci în mâini, cântând cântece, purtând măşti, gonind ca nişte tâlhari pe bărbaţi şi pe femei, şi omorând chiar pe mulţi oameni din popor. Pentru aceasta, episcopul Timotei le-a atras atenția, ceea ce i-a nemulțumit. Oamenii răi au năvălit asupra lui și l-au ucis.

Sfintele lui moaşte au fost aduse în Constantinopol de sfântul Artemie Duxul, din porunca marelui împărat Constantin, şi au fost puse în biserica Sfinţilor Apostoli, unde i se face şi pomenirea. În anul 1204, ele au fost furate de cruciații latini, atunci când au jefuit orașul Constantinopole.

În această zi de vineri se ține post, deci nu se consumă alimente din carne, ouă și lapte.

Rugăciune 22 ianuarie

Rostește această rugăciune în fiecare vineri, dar și în orice zi în care simți că ai nevoie de ajutor și vrei să comunici mai mult cu Dumnezeu. Rugăciunea aceasta te apără de necazuri, îți oferă curaj în unele dintre cele mai grele momente și liniște sufletească. Rostește-o ori de câte ori vrei să-L chemi pe Domnul în viața ta.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului!

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului!”