Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul de la Iași a fost anulat

08.10.2020
Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul de la Iași a fost anulat

Sfânta Cuvioasa Parascheva este sărbătorită în fiecare an pe data de 14 octombrie, când la Iași are loc marele pelerinaj. Anul acesta, autoritățile au luat o decizie fără precedent, iar pelerinajul a fost anulat. Merg la raclă numai credincioșii care au buletin de Iași. În alți ani, pe vremea asta, zeci de autocare cu pelerini din întreaga țară se îndreptau către capitala Moldovei. Contextul epidemiologic a schimbat total situația, iar evenimentele programate pentru sărbătorile Iașului au fost anulate.

Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva

Sfânta Cuvioasa Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului al XI-lea. Prima învă­țătură în limba română despre viața sfin­­tei o găsim în „Cartea românească de în­vă­ță­tură” a mitropo­litului Varlaam al Moldovei, Iași, 1643.

Cuvioasa Parascheva s-a născut în Epivata, în apropiere de Constantinopol, care era atunci capitala Imperiului Bizantin. A fost crescută de părinții ei în frica de Dumnezeu, în post și rugăciune. Când avea 10 ani, în timp ce se afla la biserică, la Sfânta Liturghie, a auzit cuvântul Evangheliei.

„Ori­ci­ne vo­ieș­te să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mar­cu 8, 34).

Atât de profunde au fost aceste cuvinte pentru mintea și sufletul ei, încât și-a strâns toate hainele și le-a dat săracilor. A fost certată de către părinți, dar nu i-a păsat.

De altfel, toată averea pe care a moștenit-o de la părinți, a donat-o săracilor și a plecat de acasă din dorința de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate de viața pământească a Mântuitorului. După ce a văzut Ierusalimul s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului.

La vârsta de 25 de ani, un înger i-a spus în vis, să se reîntoarcă în locurile părintești, ceea ce a și făcut.

„Să lași pustia și la mo­șia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

N-am altă nă­dej­de, n-am alt acoperământ. Tu-mi fii în­drep­­­tătoare, tu-mi fii folositoare… Că până am umblat în pustie pe tine te-am avut aju­tor, iar acum, dacă m-am întors în lume, în­drep­­tează-mă până la sfârșitul vieții mele, că altă nădejde nu am”.

Îngropată ca o străină

Sfânta Cuvioasa Parascheva a fost îngropată ca o străină. Se spune că un ma­ri­nar a murit pe o corabie și trupul i-a fost arun­cat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creș­tini să-l îngroape după rânduiala creș­ti­nească.

Săpând deci o groapă, „aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred și plin de mi­reasmă”. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul corăbierului, cel rău mirositor.

Conform Doxologia, în noaptea următoare, unuia din creș­­tinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, șe­zând pe un scaun luminat și înconjurată de mul­țime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis:

„Gheorghe, pen­tru ce n-ați so­cotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dum­nezeu a iubit frumu­sețea ei și a vrut să o pro­slăvească pe pământ?”

Îm­pă­răteasa pe care o văzuse în vis și care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze undeva, într-un loc de cinste.

A fost mutată în biserică și a început să facă minuni

Astfel, trupul Cuvioasei Parascheva a fost luat din mormânt și așezat în Biserica Sfinții Apostoli din Epivata. La scurt timp au început să aibă loc vindecări și minuni pentru cei care se rugau la moaștele Cuvioasei.

După ce au stat în Biserica Sfinții Apos­toli din Epivata vreme de vreo două sute de ani, din cauza evenimentelor politice, cinsti­tele moaște ale Sfintei Parascheva au fost stră­mutate în mai multe locuri.

Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul de la Iași a fost anulat

După 120 de ani ele au cu­nos­­cut ultima stră­mutare, de data aceasta spre pământul ro­mâ­­nesc. Gene­ralizarea cul­tului Sfintei Cuvioase Parascheva s-a făcut în Catedrala mitro­poli­tană din Iași, la 14 oc­tom­brie 1955, în pre­zența a nu­me­roși ierarhi ro­­mâni, pre­cum și a unor repre­zen­tan­ți ai Bisericii Or­to­­do­xe Rusă și Bul­gară.

Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul de la Iași a fost anulat

Pelerinaj anulat în 2020

În 2020, pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost anulat. Curtea Mitropoliei este împânzită de polițiști și jandarmi care îi legitimează pe credincioși. Au voie să meargă la raclă numai cei care au buletin de Iași. Este o măsură fără precedent pe care autoritățile au luat-o în contextul în care numărul de infectări cu noul virus a explodat la Iași.

Astfel, se încearcă limitarea răspândirii virusului. Masa pentru pelerini, pe care autoritățile din Iași o organizau în fiecare an de hramul Cuvioasei Parascheva, a fost anulată.

Credincioșii din celelalte localități din țară, care veneau cu autocarele la moaștele Sfintei Parascheva, sunt nevoiți să stea acasă. Au primit interzis să participe la pelerinajul din acest an.

Cine a fost Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul de la Iași a fost anulat

Și concertul  tradițional din data de 14 octombrie, din fața Palatului Culturii, a fost anulat.