Rugăciune care se citește în ziua de Sfânta Cuvioasa Parascheva

13.10.2020
Rugăciune care se citește în ziua de Sfânta Cuvioasa Parascheva

Rugăciune care se citește în ziua de Sfânta Cuvioasa Parascheva. În această zi, creștinii ortodocși citesc Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, dar și rugăciuni dedicate Sfintei. Este o zi de mare însemnătate pentru întreaga creștinătate. În fiecare an, enoriași de peste tot din țară vin să se roage la moaștele celei considerate Ocrotitoarea Moldovei.

Anul acesta, din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului, doar ieșenii au putut merge la racla cu moaștele Sfintei.

Toți cei care și-au dorit să ajungă să se roage la moaște, dar nu au putut face asta, pot rosti rugăciuni de acasă. La fel a spus și purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, într-o declarație de presă.

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Troparul, glasul al 4-lea

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Condac 1:

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!