Connect with us
Cum se vor echivala probele orale și digitale la Bacalaureat: Ministerul Educației a emis deja metodologia

Educatie

Cum se vor echivala probele orale și digitale la Bacalaureat: Ministerul Educației a emis deja metodologia

Este vorba despre probleme de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat desfășurat în perioada 11 – 17 iunie 2020. Decizia a fost prevăzută în metodologia specifică, aprobată de ministrul Educației, Monica Anisie.

Cum se vor echivala probele orale și digitale la Bacalaureat: Ministerul Educației a emis deja metodologia

Comisiile de Bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice si digitale vor calcula mediile elevilor si vor echivala nivelul de competență.

Conform documentului prevăzut în metodologia specifică, nivelul de competență lingivistică de comunicare orală la limba română sau cea maternă se va stabili prin medie aritmetică. Se vor folosi mediile anuale obținute de elevi care nu vor fi rotunjite la Limba și literatura română/maternă.

Se vor lua în considerare mediile obținute în clasele IX – XII și se va folosi următoarea grilă:

 • utilizator mediu: pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
 • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Nivelul competenței lingivistice într-o limbă de circulație internațională la proba C se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică a mediilor anuale obținute în cei 4 sau 5 ani de studiu liceal.

Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se va calcula pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulatie internațională din timpul anilor școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe întregul parcurs al învățământului liceal.

Nivelul de competență se va identifica folosind următoarea grilă:

 • calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

Nivelul de competență digitală la proba D se va stabili folosind un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice a mediilor anuale obținute la acea disciplină pe timpul anilor de liceu. Se va folosi următoarea grilă:

 • utilizator începător: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • utilizator de nivel mediu: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Situații speciale

Candidații care nu au avut în programă disciplina Tehnologia informației și comunicațiilor sau echivalentul acesteia vor susține o probă de evaluare a competențelor digitale. Elevii care dețin diplome de limbi străine sau competențe digitale de la un examen cu recunoaștere europeană își poate echivala diploma la probele C și D.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Educatie

To Top