Calendar ortodox 14 octombrie 2020. Mare sărbătoare ortodoxă, cu cruce roșie

13.10.2020
Calendar ortodox 14 octombrie 2020. Mare sărbătoare ortodoxă, cu cruce roșie

Calendar ortodox 14 octombrie 2020. Creștinii ortodocși o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași. În Capitala Moldovei, în ziua de 14 octombrie este hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, și tot în jurul acestei date au loc și Sărbătorile Iașului. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este depusă în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Calendar ortodox 14 octombrie 2020

Calendar ortodox 14 octombrie 2020. Este sărbătoare mare, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox român. Această zi este dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, recunoscută pentru povestea impresionantă de viață și minunile pe care le-a făcut după trecerea în neffință.

În mod deosebit, Cuvioasa Parascheva este cinstită în Moldova, unde se găsesc moaștele ei, de mai bine de 350 de ani. Dacă Sfânta Muceniță Parascheva, prăz­nuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox, este cu­noscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”, Cuvioasa Maică Parascheva a fost nu­mi­tă, mai cu seamă în Moldova, „Vinerea Mare”.

Sfânta Parascheva este cunoscută pentru faptul că a simțit chemarea lui Dumnezeu, încă de când era mică. Toată averea pe care a moștenit-o de la părinți, a dat-o mai departe săracilor, după care a plecat în lume.

După trecerea ei la viața veș­nică și după mi­­nunata desco­pe­rire a cinstitelor ei moaște s-au alcătuit unele scrieri despre scurta ei viață pă­mân­tească și istoria strămutării moaș­te­lor.

Calendar ortodox 14 octombrie 2020. Po­trivit tra­diției, cea mai veche lucrare aghio­grafică dedicată Sfintei Cuvioase Paras­cheva a fost scrisă de diaconul Vasilisc, la cererea patriar­hului ecumenic Nicolae al IV-lea Muzelon (1145-1151), pe la mijlocul vea­cului al XII-lea.

După ce au stat în Biserica Sfinții Apos­toli din Epivata vreme de vreo două sute de ani, săvârșindu-se multe semne și minuni în jurul lor, din cauza eve­nimentelor politice care au adus mul­tă durere în țările balcanice, cinsti­tele moaște ale Sfintei Parascheva au fost stră­mutate în mai multe locuri.

După 120 de ani, ele au cu­nos­­cut ultima stră­mutare, de data aceasta spre pământul ro­mâ­­nesc. Gene­ralizarea cul­tului Sfintei Cuvioase Parascheva s-a făcut în Catedrala Mitro­poli­tană din Iași, la 14 oc­tom­brie 1955, în pre­zența a nu­me­roși ierarhi ro­­mâni, pre­cum și a unor repre­zen­tan­ți ai Bisericii Or­to­­do­xe Rusă și Bul­gară.

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași